Sen o vlastní smrti

Sen o vlastní smrti
Sen o smrti je přirozenou součástí lucidního snění. Často nejspolehlivějším způsobem, jak se ve snu probudit je spáchat sebevraždu. Vědomí nedokáže fabulovat co by po takové události následovalo. Jednoduše řečeno – vědomí nedokáže existovat mimo samo sebe. Nahlédněme blíže do dvou základních forem, které snář eviduje v rámci kategorie sen o vlastní smrti.

Sedíme na smrtelné posteli obklopeni blízkými a počítáme poslední dechy. Jsme v násilné konfrontaci smrtelně zraněni našim nepřítelem. Jsou sny o vlastní smrti předzvěstí budoucnosti?

Variace č. 1 – Přirozená smrt

Sedíme na smrtelné posteli obklopeni blízkými a počítáme poslední dechy. Ohlížíme se za svým životem, bojujeme proti zoufalství a v lepším případě dosahujeme fáze smíření s nezvratným osudem. Empirické důkazy o validitě snů jako archonů budoucnosti neexistují a pro pochopení těchto snů musíme tak nahlédnout jinam.

Adlerův snář vnímá smrt jako závěrnou etapu života, během které dochází k proklamaci všeobsahujícího rozsudku ega nad sebou samým.

Zaměřte se na atmosféru snu. Byla smrt mírumilovná? Litovali jste něčeho, co jste udělali, či neudělali? Sen o smrti může být voláním k rektifikaci nefunkčních vztahů, překonáním komplexů, ale také impulzem k akci a „carpe diem“.

V rámci Junga uveďme alespoň výklad přirozené smrti jako formu snu o přerodu a transformaci. Je možné, že maladaptivní část své historie či osobnosti jsme již překonali a sen symbolizuje její finální sbohem.

Variace č. 2 – Násilná smrt

Jsme v násilné konfrontaci smrtelně zraněni našim nepřítelem. Kdo je tento nepřítel? Abychom navázali na předchozí variantu je dost možné, že jsme to my sami. Možností je prohra nad vlastním Stínem (pro bližší informace si vyhledejte publikace zabývající se jungiánským stínem) a vnitřním panem Hydem.

Může se také jednat o odezvu traumatu, během kterého byla zabita naše nevinnost a my nikdy nebudeme naživu, dokud ho nevyneseme na povrch a nesmíříme se s touto zraněnou částí.

Pokud nás zabíjí ve snu někdo nám blízký, nemusí to být nutně předzvěstí skrytého nepřátelství. Pokud blíže prozkoumáme vlastnosti dané osoby a zaměříme se na to, co je nám na ní nesympatické, dost možná zjistíme, že podobné vlastnosti jsou vlastní nám samotným a zabíjí v nás náš potenciál.