Sen o vypadávání zubů

Sen o vypadávání zubů
Stáří je přirozenou součástí života, kterou se člověk vždy snažil odvrátit. Dle některých sociologických teorií lze na samotnou kulturu nahlížet jako na snahu zůstat nesmrtelným a není náhoda, že první dochovaný příběh (Gilgameš) je právě epitafem této lidské snahy.

Sen o vypadávání zubů je dle snáře poměrně jasným znamením pro stárnutí, největšího strašáka soudobé společnosti, která divinizovala mládí a krásu. Jak se z něj můžeme poučit?

Všechno co má začátek má i konec

Jak jsme již nastínili, Jungův snář vykládá vypadávání zubů jako symbol pro stárnutí. Alternativně může podobně jako sen o úrazu být symbolem pro ztrátu nezávislosti.

Pokud se soustředíme na univerzálnější rovinu výkladu, můžeme se zamyslet nad tím, proč se nám tento sen zdá. Možná se považujeme za někoho, kdo se stáří neobává. Nevědomí a vědomí je však od věků v neutuchajícím tanci, kdy málokdy naše kognitivní obsahy jsou v rovnováze s tím, co se skrývá v naší bytosti. Je možné, že tento strach odsouváme, zesměšňujeme, či potlačujeme a sen se nám ho snaží připomenout.

Řešením není se myšlenkám o smrti vyhýbat, ale přijmout je. Pouze tak, až stříbrná kosa udeří a naše existence pomine dosáhneme u toho smíření s vlastním životem.

Bucket-list

Přímočaré poselství, které tento sen přináší můžeme využít pro sepsání seznamu věcí, které bychom rádi před smrtí zažily, ochutnaly, či podnikly.

Smrt pro nás tak přestane být zdrojem strachu a zdrojem stagnace a zoufalství a stane se pozitivní silou ženoucí nás kupředu.

Zaměřte se na, to co vám chybí a co byste rádi prožili. Velmi často se nebojíme smrti jako takové, ale toho, co finální destinace znamená pro naše nikdy nenaplněné plány.