Sen o vytrhnutí zubu

Sen o vytrhnutí zubu
Návštěva zubaře je v současnosti lepším motivátorem dětské kázně, než vyprávění o Polednici, či Mikulášově čertu.

Sen o vytrhnutí zubu využívá dětský strach a bolest pro symbolizaci nutnosti zbavit se negativní myšlenky, či komplexu.

Symbolika komplexu

Komplexy jsou konceptem Alfreda Adlera a jednoduše řečeno jsou výsledkem neblahé zkušenosti během vývoje osobnosti důsledkem níž dochází k vytvoření maladaptivního obraného mechanismu a disfunkčního postoje vůči světu.

Jako příklad, pokud se nám vytvoří komplex ohledně naší matky neovlivní to pouze náš vztah vůči ní, ale univerzálně i vůči všem ženám a případně i autoritám jako takovým.

Zkažený zub je velmi jasným symbolem takového komplexu, kterého je potřeba se zbavit.

Krátká bolest, či věčné utrpení

Sen o vytrhnutí zubu se diametrálně liší od snu o vypadávání zubů, avšak nese v sobě určitou podobnost se snem o zranění. Jako takový využívá dětský strach a bolest pro symbolizaci nutnosti zbavit se negativní myšlenky, či komplexu. Zbavení se této neblahé zkušenosti není jednoduchým procesem.

Pokud pomineme samotnou náročnost identifikace takového komplexu, narážíme zejména skrz to, že zbavení se komplexu nutně představuje přehodnocení našeho přístupu ke světu a do určité míry i vnímání reality, jako takové. Komplexy nás chrání před bolestí z dětství, či dospívání a zbavit se jich v nás může vyvolávat pochopitelný strach a odpor. Komplex je berlí, která nám pomáhá chodit. Pokud ho však vytrhneme dost možná zjistíme, že bez něj zvládneme nejen kulhat, ale dokonce i znovu skákat přes kaluže.