Sen o válce

Sen o válce
Válka je symbolem konfliktu a zhouby. Ve snech může často být symbolem interní, či externí tenze, na kterou se sen snaží přitáhnout naši pozornost. Pro kontext je důležité, zda jsme vojákem, civilistou, či posledním přeživším. Pro porozumění tomu, jak tento kontext blíže modifikuje tento sen nahlédněte na popis snu o zombie, či snu o zemětřesení.

Válka představuje chaos a entropii. Jako sen je často spojená s archetypálním snem o katastrofě, a to jak na společenské tak individuální rovině.

Variace č. 1 – Válka v duši

Válka představuje chaos a entropii. Jako sen je často spojená s archetypálním snem o katastrofě, a to jak na společenské, tak individuální rovině.

Carl Gustav Jung věřil, že archetypy jsou obsaženy jak v kolektivním, tak individuálním nevědomí. Zatímco v individuálním vědomí nabývají osobě specifických symbolů, v kolektivním nevědomí se projevují primordiálními symboly jako je Stín, Anima, Král, nebo i Válka. Válka jako finální rozepře může být znamením protichůdných sil, které jsou námi vrženy do konfliktu. Může se jednat o vzájemně protichůdné názory, či postoje vůči světu, jako takovému.

Blíže se zaměřte na charakteristiky stran, které se války účastní a téměř určitě naleznete vodítka, která vám pomohou zjistit, co tento konflikt způsobilo a co s čím v něm bojuje. Pokud je ve snu již po válce zaměřte se na její následky a jaké paralely to má vůči vašemu aktuálnímu životu.

Variace č. 2 – Válka se světem

Život je komplexním bludištěm s nejistými zvraty. Neustále se mění jak jeho charakter, tak naše role, kterou v něm zaujímáme.

Snář poukazuje na to, že sen o válce může tuto skutečnost reflektovat. Pravděpodobně jsme právě vstoupili do místa konfliktu a to metaforicky, či doslovně. Nové pracovní prostředí, změna bydliště, či nejisté sociokulturní prostředí a směřování celé společnosti mohou být iniciátory tohoto snu.

Místo participace v kakofonii řinčení mečů a štěkání rozkazů se sami sebe zeptejte, zda není role mediátora a diplomata optimálnější jak pro vás, tak společnost, jako takovou.