Čtveřice populárních témat, která možná rozhodnou volby. Jak se k nim staví jednotlivé strany?

Čtveřice populárních témat, která možná rozhodnou volby. Jak se k nim staví jednotlivé strany?
Očekávané volby do Poslanecké sněmovny proběhnou již 8. a 9. října letošního roku. Volební kampaně vrcholí, vznikají předvolební kalkulačky a je právě na čase rozhodnout se, komu lístek hodíme. Na výběr je 14 subjektů, podívejte se, jak se dle programů staví k některým hlavním tématům.

Migrace

V minulých sněmovních volbách bylo přistěhovalství jedním z hlavních témat, na němž si některé subjekty dovedly vybudovat vcelku úspěšnou kampaň. V posledních týdnech se otázka migrace znovu vrací na plénum, vzhledem k vyostřené situaci v Afghánistánu, která by mohla vyvolat migrační vlnu. 

Piráti a Starostové přikládají velký význam integraci přistěhovalců do společnosti, odmítají ale kvóty Evropské unie. Zároveň chtějí zjednodušit cizinecké řízení, minimalizovat byrokracii. Migrační strategie spočívá také v potlačení příčin migrace a zvýšení životní situace. Koalice nepopírá bezpečnostní riziko, které nelegální migrace představuje, upozorňuje ale na populistické zneužívání strachu občanů, ke kterému přistupují subjekty jako SPD. 

Koalice Spolu prosazuje řešení na úrovni Evropské unie. Na první místo staví řešení situace v místě konfliktu, aby nedocházelo k emigraci tamních. Unijní kvóty odmítají. 

Hnutí ANO dle svého programu „považuje imigrační politiku Unie za principiálně dobře koncipovanou“ a přiklání se k zjednodušení přijímání uprchlíků a hlubší integraci do společnosti. 

Výhradně proti migraci stojí hnutí SPD, Přísaha a Trikolóra. 

Zdroj: Autor: Janossy Gergely / Shutterstock

Životní prostředí 

V posledních letech se klade stále větší tlak na omezení znečištění životního prostředí. Dá se očekávat, že v následujícím volebním období přijdou na plénum otázky o omezení produkce skleníkových plynů, podpora elektromobility a další likvidace ekologické zátěže. 

Piráti a Starostové chtějí proti hrozící krizi zakročit, uvědomují si ale omezené možnosti České republiky z hlediska obnovitelných zdrojů. Stojí na straně podpory investic do jaderné energetiky. Ve spolupráci s odborníky chtějí monitorovat stav životního prostředí a soustředit se na postupné omezování zdrojů znečištění. 

Spolu prosazují změnu energetiky ve prospěch obnovitelných zdrojů, avšak je pro ně podstatná energetická zajištěnost republiky. Podpoří jadernou energetiku a decentralizaci v podobě soukromých zdrojů energie, stejně tak podpoří návrat zemědělství na venkov a vysazování zeleně.

ANO nevydalo žádný volební ani dlouhodobý program a klimatické změny nepatří mezi jejich klíčová témata. Dle Seznam zpráv vyjádřilo podporu v diverzifikaci zdrojů a potlačování hnědouhelné energetiky. 

Největší podpory se obnovitelným zdrojům dostává od strany Zelených, zatímco klimatickou krizi popírají SPD a Trikolóra. Pro ně je primární energetická soběstačnost a nízké ceny energie pro důchodce. 

Evropská unie a přijetí Eura 

Pro koalici Pirátů a Starostů představuje členství v uskupeních jako EU a NATO cestu k západu. Členství v Unii vnímají jako potřebné zejména z bezpečnostního a ekonomického hlediska. Vzhledem k jeho benefitům jsou výhradně pro přijetí Eura. 

Spolu bude nadále podporovat integraci do Evropské unie, která je pro Českou republiku nenahraditelná. Otázka přijetí Eura je dle nich v současnosti neaktuální, z dlouhodobého hlediska jsou jí otevřeni. 

Podle ANO je pro stát členství v Unii přínosné, v některých je však její konání nelogické. Předseda Andrej Babiš se vyjádřil proti přijetí evropského platidla. 

Prounijní je strana Zelených, zásadně proti členství v EU jsou SPD a Trikolóra. KSČM požaduje zásadní inovaci politiky EU. 

Vztah k Rusku 

Piráti a Starostové, Spolu i Zelení považují vliv autoritářských režimů jako Rusko nebo Čína za škodlivý. Odmítají ekonomickou nebo bezpečností provázanost s těmito zeměmi. 

ANO se k ruské problematice nevyjadřuje. Základ zahraniční politiky pro ně představuje prosazování národních zájmů. 

Zdroje: