Sen o zemětřesení

Sen o zemětřesení
Sen o armageddonu spadá v rámci tradičních psychoanalytických snářů do stejné kategorie, jako sen o potopě, či tornádu. Tyto katastrofické scénáře jsou velmi častým a mezi lidmi univerzálním prvkem, které však mohou nabývat různých významů.

Zemětřesení představuje katastrofu – armageddon, destrukci, ale také příležitost pro změnu.

Zemětřesení jako nerovnováha v životě

Mezi sny o katastrofách je sen o zemětřesení výjimečný svojí přímočarostí – nejen, že se v něm potýkáme s život ohrožující destrukcí, ale doslova ztrácíme “pevnou půdu pod nohama”.

Pokud se vám zdá o zemětřesení, může to v rámci této roviny výkladu znamenat to stejné, jako když ve snu padáte. Vaše nevědomí se vám snaží naznačit, že jedním, nebo druhým způsobem jste ztratili nad svým životem kontrolu, kterou je třeba znovuzískat pro dosáhnutí ekvilibria a vnějšího i vnějšího klidu. 

Zemětřesení jako předzvěst katastrofy 

Sen o zemětřesení může odrážet nejen vaši samotnou psychosféru, ale i události ve společnosti, jako takové. Carl Gustav Jung byl poměrně známý svými katastrofickými sny, kdy se mu například krátce před vypuknutím První světové války zdálo o krvavé potopě, která se prohnala Evropou.

Tyto sny nejsou vizemi budoucnosti, ale odráží jemné nuance nejistoty a hrozby, která nám následně sen vizualizuje pomocí katastrofy, jako je zemětřesení. 

Klíč k výkladu 

Zemětřesení představuje katastrofu – armageddon, destrukci, ale také příležitost pro změnu. Na rozdíl od kolize Země s meteoritem (alternativní forma katastrofického snu, které se Jungův snář věnuje), je sen o zemětřesení charakteristický svým striktním důrazem na narušení stability. Hrozba nemusí být jednotlivá a jasně viditelná, ale může být projevem dlouhotrvající krize ve vašem životě.

Pokud se vám aditivně zdá, že jste ve snu “hrdinou” zachraňující ostatní přeživší, může to být naznačením, že byste podobnou roli měli převzít i ve svém životě a pomoci osobám, které jsou postiženy touto krizí (úmrtí v rodině a podobně) a zároveň náznakem, že jste kompetentní danou hrozbu překonat.