Sen o vlaku

Sen o vlaku
Každému se nám někdy zdálo o cestě. Neuróza způsobená cestovním shonem je univerzálního charakteru a strach z opoždění spoje, či uvíznutí v neznámé destinaci je jedním z deseti nejčastějších snů jako takových. Co znamená, pokud je spojený s cestou vlakem?

Sen o vlaku je variantou na sen o cestování. Pro generaci Z  a generaci M je rovněž relevantní jako iniciace do dobrodružství, případně výprava za neznámým a potenciálně nebezpečným prostředím.

Generačně specifické kulturní symboly

Již jsme etablovali, že sen o vlaku je variantou na sen o cestování. Pro generaci Z a generaci M je však rovněž relevantní, jako iniciace do dobrodružství, případně výprava za neznámým a potenciálně nebezpečným prostředím. Tento fakt je primárně zapříčiněn neumírající popularitou knižní série J. K. Rowlingové, ve které právě vlakem cestuje titulární hrdina do kouzelného světa.

Pokud snář doplníme aplikací Campbellovy „Hero’s journey“ zjišťujeme, že právě cesta vlakem pro hrdinu v této fázi symbolizuje etapu překročení prahu a potkávání spojenců. Kultura hraje nezměrný vliv na formování prostředků, prostřednictvím nichž s námi komunikují archetypy obsažené dle Carla Gustava Junga v kolektivním nevědomí. Vliv výše zmíněné knižní série je nezměrný – stačí se podívat na seznam nejprodávanějších knih v historii, v němž se jednotlivé díly několikrát objevují. Následkem toho se symbol vlaku změnil a nemusí být pouze náznakem pro cestovní neurózu a strach ze ztracení se na cestě životem, ale rovněž i vstupem do dobrodružství, emancipaci a Kierkegaardovský „leap of faith“.

Ztratit se sám sobě

Původní význam cesty vlakem je odlišného a méně optimistického charakteru.

Snář poukazuje na variaci, ve které se nám zdá o cestování s blízkými, přičemž našim vlastním přičiněním se nestihneme na místo odjezdu dostavit a zůstáváme opuštěni. V této formě je sen spojen se strachem z neznámého, ze samoty a ztráty vazeb vůči naší rodinně, či přátelům.

Pokud cestujeme sami, může být sen symbolem i ztracení se vlastní osobě, účelů, či cestě, kterou jsme si vytyčili – v chaosu světa jsme se zapomněli vrátit a ocitli se v cizím a neznámém prostředí, ze kterého nevíme jak zpět. Často bývá řešením vrátit se tam odkud jsme vyšli a pravá cesta si nás opět najde.