Sen o výhře

Sen o výhře
Předpokládejme, že se nám zdá o výhře finančního charakteru. I v tekuté modernitě jsou peníze hoi polloi vnímány jako jistota, bezpečí a jediná cesta ke svobodě. Sny o výhře často nabývají podobného charakteru jako sny o přejídání.

Setřeme lístek ze sportky, rozbijeme bank, či zvítězíme v blackjacku – sen o výhře je něčím, co bychom si rádi nechali zdát každý den. Sen v sobě ve skutečnost však skrývá pochmurné poselství o nedostatku svobody a nesplněných ambicích.

Manon 

Saháme na zlaté groše, plníme si kapsy zelenými bankovkami a vší silou bojujeme proti tomu, abychom se museli probudit. Sen je odrazem naší touhy po těchto věcech.

Finanční nezávislost není ničím jiným než projevem toho, že v bdělém životě jsme v područí někoho jiného. Dluhy, děti, majetek. Sen o výhře nám dopřává krátkodobou katarzi a zbavuje nás těchto povinností.

Pomocí introspekce se pokuste objektivně zhodnotit co ve svém životě vnímáte jako omezující vazbu. Nesnažte se ji přetrhnout ale optimalizovat tak, aby na vás dále nepůsobila jako stresující podnět. Vyhraďte si čas pro sebe. Dovolená a krátkodobá hédonie je možná tím, po čem ve skutečnosti bažíte.

Ambice

Nemusí to být však pouze svoboda, co tíží vaše srdce, ale i touha šplhat po společenském žebříčku. Výhra v loterii je zkratkou do nebe. Pokud se však podíváme na jedince, kteří v loterii vyhráli vidíme, že absence kontextu a těžké práce, kterou by si vyhrané peníze zasloužily jim po vzoru „Zločinu a trestu“ jejich svědomí vytouženou prestiž nedopřeje a daní jedinci se dříve nebo později nezáměrně sabotují a o peníze přicházejí.

Sen o výhře může být i odrazem vašich ambicí a přání zkrátit si tuto cestu. Může se jednat o švindl, neetické jednání v rámci práce, či úspěch na úkor druhých. Stejně jako v případě předchozí variaci se zamyslete nad tím, o čem konkrétním, sen hovoří a přehodnoťte, zda se tento způsob satisfakce vašich ambic vyplatí. Často je klíčem k harmonii strastiplná cesta tvořená utrpením, které jsme si dobrovolně vybrali a ne to, co na nás čeká na jejím konci. Půjdeme-li po ní upřímně dosáhneme většího uspokojení, než vezmeme-li to zkratkou.