Sen o úrazu

Sen o úrazu
Snář Junga a Freuda se v rámci názoru na sny o úrazu diametrálně odlišuje. Zatímco Fredův výklad můžeme obecně shrnout, jako latentní projev impotence, či zaseknutí se v určitém vývojovém stádiu, Jung nahlíží na úraz jako na daleko mystičtější symbol.

Sen o úrazu a zranění může být předzvěst přicházející katastrofy, ale i upozornění na potlačené trauma.

 Variace č.1 – Zranění končetin

Pokud se nám zdá o zranění rukou, či nohou, může to znamenat, že se nám naše nevědomí snaží sdělit naši nesoběstačnost, či nedostatek, z nějž tato nesoběstačnost následně pramení.

Lidé se zraněním končetin jsou odkázáni na druhé. Jako vždy hraje velkou důležitost zasazení snu – jak k úrazu dochází, zda se ho snažíme léčit, případně kdo nám pomáhá se o sebe postarat. Ne vždy může být tento dobrodinec pro nás optimálním řešením a sen o zranění končetin tak podobně jako sen o ochrnutí může být varovným signálem pro pohlcující matku, či otce, kteří nás během dospívání chránili před úhonou natolik, že jsme se nikdy nenaučili starat se sami o sebe a ekonomicky, či emocionálně jsme na ně stále připoutaní.

V rámci tohoto je pro sen irelevantní, zda jsou rodiče naživu.

Variace č.2 – Zranění v oblasti hrudníku

Fenomén zlomeného srdce má fyziologický podklad skutečné srdeční arytmie, ke které po selhané lásce dochází. Sen o zranění v oblasti hrudníku je extenzí tohoto fenoménu. Nemusí se jednat pouze o zhrzenou lásku, ale i patologii našeho přístupu k lásce, jako takové.

Nedostatek empatie, potlačené prosociální chování, či generalizované pohrdání sentimentem může být zdrojem takového snu.

Variace č.3 – Úraz hlavy

Nejjasnější formou je úraz hlavy. Zatímco naši předci věřili, že duše sídlí v srdci, s rozvojem vědy a relativizací pojmu duše jsme se naučili jako zdroj našich duševních schopností vnímat mozek.

Snář identifikuje sen o úrazu hlavy jako sen o narušení schopnosti racionálního myšlení, zatíženost kognitivní činností, ale také pocit rozvíjející se psychickou poruchu.

Sen o úrazu a zranění může být předzvěst přicházející katastrofy, ale i upozornění na potlačené trauma, což se vztahuje na všechny jeho varianty a zraněná oblast může s daným traumatem nějakým způsobem souviset. Přestože Jung věřil v mystickou moc snů předvídat budoucí události (a tím i úrazy jako takové), identifikace obdobného snu v sobě skrývá daleko bohatší symboliku, než pouze úraz a z hlediska absence empirických důkazů pro nás takový výklad snů není relevantní.