Archetypy ve snech a jejich význam
Foto: nuvolanevicata / Shutterstock

Archetypy ve snech a jejich význam

Stává se vám, že procitnete ze snu, který jako by se vám přímo otiskl do vaší duše? Možná se vám právě zdál archetypální sen. Přečtěte si, co archetypy jsou a kdy se s nimi můžete ve svých snech setkat.

Archetypální sny objevil švýcarský psycholog Carl Gustav Jung při výzkumu lidského nevědomí. Zjistil, že některé přeludy, halucinace a sny pacientů nepocházejí z jejich osobního nevědomí, ale musí pramenit z nějakého společného zdroje. Postupně došel k poznání, že podobné motivy procházejí napříč staletími všemi kulturami. Odhalil tak kolektivní nevědomí, z kterého vystupují mytologické motivy, Jungem nazvané archetypy.

Zdroj: Autor: Sarawut Itsaranuwut / Shutterstock

Archetypální sny v nás mohou zanechávat pocit, že jsme skrze snění převzali moudrost z jakéhosi vnějšího zdroje. Takový sen se nám nezdá každou noc, ale přichází ve zlomových okamžicích života. Ve snech nás navštěvují bájné postavy a zřetelně se zde zobrazují síly dobra a zla. Po probuzení ze snu s archetypálními motivy můžeme mít významný pocit, přinášející inspiraci a poučení. 

Moudrý stařec

Moudrý stařec je symbolem životní síly. Ve snech se objevuje v převleku doktora, učitele, otce, kněze nebo kouzelníka. Do snů přichází v životních situacích, kdy ztrácíme vlastní schopnosti v rozhodování a řešení důležitých úkolů. Skrze vlastní zkušenosti nás vede k vyššímu stupni poznání, přináší velkou úlevu a silnou podporu, kterou vnímáme ještě dlouho po probuzení. 

Matka

Symbol ženské polarity, síly a tajuplnosti může mít mnoho podob. Vystupuje jako nadřazená osobnost. Často v ní spatřujeme ideální obraz naší vlastní matky, ale zobrazuje se také jako královna či čarodějnice. Její nezištná láska se proměňuje v dominanci a svůdnost a ochranná náruč se může zavřít jako spletitá síť. Archetyp matky se ve snech může objevit ve chvílích, kdy nejsme plně zodpovědní a samostatní. Potřebujeme znovu pocítit matčinu sílu jak ochrannou, tak tu destruktivní, abychom se vzchopili a opět se postavili na vlastní nohy.

Často v ní spatřujeme ideální obraz naší vlastní matky, ale zobrazuje se také jako královna či čarodějnice.

Dítě

Archetyp dítěte je obrazem čistoty, do kterého ještě nevstoupily protiklady. Božské dítě je symbolem celistvosti, pravdy a je protikladem ega. Ve snech vystupuje jako postava nevinná a zranitelná, ale přitom nedotknutelná a vnitřně silná. 

Kejklíř

Napůl božská, napůl zvířecí postava raracha se ve snech objevuje při pocitech marnivosti, přehnaných ambicích a nevyjasněných okolnostech. Často se zobrazuje jako klaun nebo šašek či podobně směšná postava, nahlodává přesvědčení, boří sebevědomí a usiluje o změny v náhledu na zavedené jistoty. 

Persona

Archetyp persony neboli masky je symbolické zobrazení prostředků, jakými se ukazujeme okolnímu světu. Během dne si neustále budujeme různé sociální masky, abychom dosáhli uměle vytvořeného obrazu dokonalosti. Naše osobnost se promítá do snů, ve kterých se setkáváme sami se sebou prostřednictvím současných aktivit nebo neuzavřených skutků z minulosti.

Stín

Stín je reprezentantem stinné a zlé stránky člověka. Každý z nás se v životě potýká se svým stínem a jeho uvědomění je velmi důležité pro lidské zrání. Stín ve snech se zjevuje skrze hrozivé a strašidelné postavy plné hněvu a morálního rozhořčení, které zviditelňují temné stránky lidské duše.  

Hrdina

Hrdina na sebe ve snech často bere podobu nesmrtelného mladého člověka, který bojuje za spravedlnost a morální zušlechtění. Má neobvyklé schopnosti, barvité představy a ambiciózní plány. Vyzývá nás k nalezení vlastního hrdiny a rozpoznání naší Achillovy paty.

(Zdroj: Brenda Mallonová: Sny od A do Z od, Metafora, 2007, vykladsnu.cz)

Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy