Projděte se v lese, možná je to naposledy: Ministerstvo zemědělství prosazuje zákaz vstupu do lesů

Projděte se v lese, možná je to naposledy: Ministerstvo zemědělství prosazuje zákaz vstupu do lesů
Máte rádi procházky lesem? Pokud ano, tato zpráva vás nemusí potěšit. Zákon, který má zjednodušit vytváření obor, umožní oplocení lesa. Jakou má tato novela zákona šanci na uzákonění a lze nám tímto způsobem upřít svobodu volného pohybu?

Nová novela zákona o myslivosti

Ministerstvo zemědělství přišlo se zdánlivě dobrým nápadem. Vyjít vstříc myslivcům, kteří vlastní větší část lesa, aby si mohli svůj pozemek oplotit bez nutnosti stavebního povolení a zdlouhavého vyběhávání po úřadech.

Nyní platí, že vlastník lesa, který vlastní les o rozloze alespoň 50 hektarů, a který ze svého pozemku chce udělat oboru a zakázat vstup prostým občanům, potřebuje právě stavební povolení k oplocení. Novela zákona, která se projednává nyní, by však mohla leccos změnit. Obora se začne posuzovat jako drobná stavba, na kterou není povolení potřeba. Procházíte-li se v lese, který je rozlehlejší, může vás tak čekat nepříjemné překvapení, až se opět vydáte na svou oblíbenou procházku.

Český svaz ochránců přírody nesouhlasí

Podle českých ochránců přírody je však čirý nesmysl uzákonění této novely. Největší výhradu měli k samotnému zavedení zákazu vstupu do lesů, v němž neshledávají žádný smysl.

Domnívají se, že myslivci i jiní vlastníci lesů budou této možnosti využívat ne proto, že by oboru skutečně chtěli, nýbrž proto, aby se jim po pozemku neprocházeli lidé, a to včetně pejskařů či houbařů. Dodávají, že spousta takových lesů je vyhledávána turisty, například v nich jsou turistické stezky.

S ohledem na zvířata poukázali na fakt, že oplocení znemožní divoké zvěři migrovat po trase, na kterou jsou zvyklá, a obcházení několikakilometrového plotu by narušilo jejich smysl pro orientaci. Také hrozí, že tyto živé bytosti budou nuceni přiblížit se silniční komunikaci či lidským obydlím, neboť pro ně nebude jiné cesty.

Zároveň hrozí poškození cizího majetku divokou zvěří.

Budeme moc chodit do lesa třeba na houby?
Budeme moc chodit do lesa třeba na houby? | Zdroj: kamchatka / Depositphotos

Omezování základních práv a svobod každého z nás?

Český svaz ochránců přírody se rovněž odvolával na ústavní právo každého z nás, a sice právo svobody volného pohybu. Jeho členi si nemyslejí, že tento zákon prospěje komukoli kromě vlastníků lesů.

Přístup do lesů jen na několik hodin i přirovnání k farmám

Ministerstvo to vysvětluje hned několika argumenty. V první řadě myslí na samotnou ochranu vlastnických práv. To znamená, že každý si se svým majetkem může dělat, co chce.

Také slíbilo, že též vydá vyhlášku, v níž uzákoní otevírací dobu jednotlivých obor, během níž musí být obora přístupná běžným lidem.

Má to ale háček, co se týče omezení ústavních práv, není možné je poupravovat vyhláškami, a v případě práva svobody a pohybu to platí dvojnásobně.

Ministerstvo dále poukázalo, že obora se tolik neliší od farmového chovu zvířat, a tam prostí občané vstoupit nesmějí. Nicméně režim na farmách se odlišuje od toho v oborách a jisté odlišnosti můžeme najít i v případě povolení.

Pro běžné občany zcela nevýhodné

Ochránci přírody si myslejí, že novela zákona je sobeckého charakteru, upřednostňuje jednotlivce před celou komunitou. Udělají vše pro to, aby zákon neprošel schválením.

Zdroje článku: