Počet důchodců s exekucí výrazně ubylo, někteří ale často mají více exekucí najednou

Počet důchodců s exekucí výrazně ubylo, někteří ale často mají více exekucí najednou
Od roku 2019 je počet důchodců, kteří čelí exekuci nižší o polovinu, meziročně sledujeme pokles o 16 procent. Přesto je jich stále mnoho a často mají exekucí několik.

Exekuce je finanční stav, se kterého se velice obtížně dostává ven. Zvláště pak v případě, nemáte-li standardí příjem ze zaměstnání ale důchod, který původní příjem nedorovnává. Obzvlášť obtížné je to pak v případě, má-li dlužník takových exekucí několik, což je bohužel i případ mnohých českých důchodců.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejnila roční statistiku počtu lidí, kteří pobírají starobní, pozůstalostní či invalidní důchod a zároveň čelí alespoň jedné exekuci. Na konci roku 2024 bylo takových lidí v České republice 43 982, což je o 8 procent méně, než tomu bylo na konci roku 2023. Ačkoliv tento trend vypadá pozitivně, je nutné podotknout, že v těchto číslech jsou zahrnutí pouze ti důchodci, kterým exekutoři strhávají peníze na úhradu dluhu. Z toho důvodu nejsou v statistice zahrnuti úplně všichni. Tak či tak, počet zadlužených důchodců v Česku je stále alarmující.

Ve statistikách nejsou všichni, kteří exekuci mají

V datech ČSSZ figurují ti důchodci s exekucemi, kteří mají dostatenčně vysoký příjem na to, aby jim mohly být měsíčně strhávány splátky na jejich dluhy. V datech pak nefigurují ti, kteří mají příjmy naopak nízké, a to na úrovni nezabavitelného minima a exekutoři jim tak nemají z čeho úhrady dluhů srážet.

Je ale faktem, že počtů exekucí u důchodců ubylo i z jiných důvodů, než je splacení dluhů. Například se zastavily exekuční řízení u dluhů, které vznikly do částky 1 500 korun. Velkou roli hraje i vyšší míra inflace a s tím spojená valorizace důchodů a také částka, která musí důchodcům v takové situaci zůstat proto, aby mohli důstojně vyžít. Především starobním důchodcům se tak mnohdy strhává méně peněz.

Počty exekucí u důchodců ubývá, důvodem je i to, že se zastavily řízení u dluhů do 1 500 Kč
Počty exekucí u důchodců ubývá, důvodem je i to, že se zastavily řízení u dluhů do 1 500 Kč | Zdroj: Syda_Productions / Depositphotos

Nejčastěji jde o lidi, kteří důchod pobírají teprve krátkodobě

Mezi důchodce s exekucemi se často připojují hlavně lidé, kteří důchod pobírají teprve krátce a s dluhy již do důchodu nastoupili. Podle dat ČSSZ jsou tito lidé v exekuci (mnohy i ve vícero exekucích najednou) již dlouho. Do určité doby jim byly splátky sráženy ze mzdy prostřednicvtím zaměstnavatele. Jakmile ale takový člověk ukončí zaměstnání a nastoupí do důchodu, přechází správa splácení exekucí právě pod ČSSZ. Stále jsou ale i lidé, kteří se do exekuce dostanou až například během svého starobního důchodu. Důvodem mohou být například vysoké ceny na bydlení a nedostatek finančních rezerv, poté nejsou důchodci schopni platit účty včas a jsou nuceni se zadlužit.

Zdroje článku: