Konec zneužívání sociálních dávek v Česku: Ministerstvo podniklo chytrý krok

Konec zneužívání sociálních dávek v Česku: Ministerstvo podniklo chytrý krok
Přídavek na dítě, doplatek na bydlení a příspěvky na bydlení a na živobytí se nově sloučí do jedné. Ministerstvo nabylo dojmu, že současný systém je zastaralý a samotná pomoc silně demotivační, ať už z pohledu propuštěných či nikdy nepracujících lidí.

Změna nám ušetří mnoho času

Primárním cílem je ušetřit náš čas. Žádost o jednu dávku místo čtyř znamená jeden formulář. Systém by podle Ministerstva práce měl fungovat mnohem jednodušeji, zároveň však by mělo docházet k větší kontrole nad zneužíváním sociálních dávek.

Rodiny s dětmi totiž častokrát mají nárok na méně peněz než lidé, kteří nikdy nepracovali a práci si nehledají. Tomu bude brzy učiněna přítrž. Naopak dlouhodobě nezaměstnaní lidé, kteří však vykazují snahu práci si najít a aktivně chodí na pohovory, se nemusí obávat snížení či odebrání dávky.

O dávky navíc půjde zažádat online, postačí vám k tomu chytrý telefon či počítač, a to přes projekt pojmenovaný Jenda. Ušetříte tak nejen mnoho času, ale také peněz, které byste utratili například za jízdné během cesty na úřad. Dávka se nově bude poskytovat na celou rodinu.

Jak se dávka vypočítá

Občané mají právo na lepší život a ministerstvo to dobře ví. A tak se rozhodlo posuzovat výši dávky na základě toho, kolik dětí rodina má a zda nejsou zanedbány (například zda chodí do školy, mají-li povinnou školní docházku), jaké má příjmy a náklady na bydlení a zda je schopna zaplatit základní životní potřeby, například jídlo.

Pokud zažádáte o dávku a máte dočasnou práci, dostanete navíc pracovní bonus, který slouží jako motivace. Začínáte-li jako OSVČ nebo zatím pracujete jen na dohodu, dostanete určité procento v tomto bonusu, a čím více budete vydělávat, tím se bonus bude snižovat (postupně ho přestanete potřebovat). Také byste měli být vedeni na Úřadu práce, abyste měli šanci tento bonus vůbec dostat.

Také se bude posuzovat, jaká je hodnota vašeho majetku, zejména v oblasti nemovitostí. Vlastníte-li například několik luxusních domů, pravděpodobnost, že příspěvek opravdu potřebujete, je opravdu mizivá.

Zranitelné osoby

Pokud z nějakého důvodu pracovat nemůžete, například pokud se staráte o malé dítě bez pomoci někoho jiného, jste v důchodu nebo kvůli zdravotním potížím pracovat nemůžete, bude to vzato v potaz a dávky se vypočítají přímo vám na míru.

Se změnami přichází Ministerstvo práce a sociálních věcí včele s ministrem Marianem Jurečkou
Se změnami přichází Ministerstvo práce a sociálních věcí včele s ministrem Marianem Jurečkou | Zdroj: Ale_Mi / Depositphotos

Úřad práce vás nemine

Nejste-li hlášeni na Úřadu práce (což pochopitelně můžete, pokud vám někdo platí zdravotní pojištění) a nemáte-li práci déle než šest měsíců, budete i tak pozváni na schůzku, kde se dozvíte, jak se vrátit na trh práce.

Několik příkladů

Ministerstvo práce vydalo na svých stránkách několik ukázkových příkladů. Rodina se čtyřmi dětmi, přičemž otec vydělává 25 000 Kč čistého a matka pracuje na dohodu, kdy vydělává 5 000 Kč každý měsíc, a chodí rodičovský příspěvek v hodnotě 7 600 Kč, má dnes nárok na 10 873 Kč v dávkách, konkrétně příspěvku na děti a na bydlení. Nově má rodina nárok na pracovní bonus, dostane necelých 5 000 Kč navrch, vezmeme-li v úvahu, že jejich výdaje na bydlení činí 18 000.

Na druhé straně nepracující pár dostává nyní 16 729 Kč v případě, že si práci nehledají a nejsou vedeni na Úřadu práce, nově nedostanou nic. Je-li jeden z nich veden na ÚP, dostávají 21 470 Kč, nově to bude 11 203. pokud si oba hledají práci a jsou v evidenci, dnes dostávají 25 410 Kč, nově to bude 22 837 Kč.

Všechny příklady jsou uvedeny na na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zdroje článku: