Karmická zátěž jmen. Jak zjistíte, zda má naše jméno karmickou zátěž?

Karmická zátěž jmen. Jak zjistíte, zda má naše jméno karmickou zátěž?
Každé jméno má svou karmickou energii, která velmi zásadním způsobem ovlivňuje svého nositele. Některá jména jsou karmickou zátěží poznamenána méně a některá více. Existují seznamy, kde se u svého jména dočtete přesnou míru karmické zátěže, která se vás dotýká.

Karmická zátěž jmen

Vaše jméno je klíčem k vaší karmě. Díky vašemu jménu můžete poznat svou osobnost, jak realizovat vaše sny a jak dosáhnout vašich životních cílů. Nejde o jednoduchou věc, sebepoznání je složitá cesta, se kterou vám může pomoci zkušený numerolog, který se zabývá výpočty karmické zátěže jmen.

Vaše křestní jméno modeluje vaše já a poskytuje strukturu vaší osobnosti. Poskytuje oporu pro životní výzvy a úkoly, kterých se hodláte zhostit. Velmi blízce souvisí s vaší životní cestou a ovlivňuje veškeré životní kroky.

Jméno si nevybíráme sami, ale je pro nás vybíráno našimi rodiči. | Foto: RTimages / Shutterstock

Jak může mít naše jméno, tak zásadní vliv na náš život?

Při vyslovení našeho jména se uvolňuje energie a vznikají vibrace, které se šíří do okolí a ovlivňují jeho nositele.

Jméno si nevybíráme sami, ale je pro nás vybíráno našimi rodiči. Můžeme získat jméno po předcích, které je v rodině zakořeněno již po několik generací a hraje v dané rodině určitou roli.

Jak zjistíme, zda má naše jméno karmickou zátěž?

Výkladem karmické zátěže jména se zabývají numerologové. Ti pro vás vyhotoví přesný význam vašeho jména. Pro jednodušší a rychlejší orientaci si můžeme výklady k jednotlivým jménům najít na internetu nebo v odborné literatuře, kde nalezneme poměrně přesně popsaný význam jmen.  

Jak výklad karmické zátěže jména probíhá? V první řadě si musíme spočítat, jaké číslo nese naše jméno. Toho docílíme tak, že převedeme písmena našeho jména na číslice. Písmeno A má číslo 1, písmeno B má číslo 2, písmeno C má číslo 3 a tak pokračujeme postupně celou abecedou. Čísla našeho jména postupně sčítáme tak, až získáme jednomístné číslo.

Jestliže vám sčítáním vyjde číslo 11 či 22, tato čísla dále nesčítáme, jelikož jde o čísla mistrovská.

Číslo 8: Znamená rovnováhu, pravdu a spravedlnost, Foto: beeboys / Shutterstock

Význam jednotlivých čísel

1 – je symbolem jednoty, je původem všeho, postupujete cestou nezávislosti a osobní svobody, někdy musíte čelit izolaci, která s individualitou souvisí

2 – je symbolem duality, partnerství, nemáte problém se adaptovat a spolupracovat

3 – spojuje pozitivní a negativní síly, znamená schopnost vyjádřit se, komunikovat, být úspěšný, společensky žít a tvořit

4 – znamená stabilitu, sílu a konstrukci, dále také práci, dřinu, strnulost a omezenost

5 – znamená evoluci, svobodu, změnu a také potěšení, dále smyslnost a přizpůsobivost

6 – znamená boj dobra se zlem, harmonii a také snahu nadnést se nad základní lidské pudy, dále znamená domov, lásku, manželství a odpovědnost

7 – znamená hledání duše a dokonalosti, dále spiritualitu, odpočinek, meditaci, studium, filozofii a víru

8 – znamená rovnováhu, pravdu a spravedlnost, dále je synonymem vlastnictví, moci a materialismu

9 – znamená dokončení, dosažení cíle, lidskost, obětování se

11 – mistrovské číslo, které přináší intuici, inspiraci a jasnovidectví

22 – mistrovské číslo, přinášející energii, moc a sílu, dále vliv a realizaci

Vaše jméno má vliv na to, jak sami sobě věříte, jak vidíte sebe sama, jakých chcete ve svém životě dosáhnout výsledků, jak se vám daří v práci či v lásce, jak moc se musíte ve svém životě snažit a jak tyto různé aspekty celkově ovlivňují vaši psychiku.

Pokud má vaše jméno těžkou karmickou zátěž, máte možnost jej změnit na matrice příslušného městského úřadu.