Energie živlů ve snech: Sny o zemi, horách a půdě pomáhají zdolávat překážky
Foto: Lesia Popovych / Shutterstock

Energie živlů ve snech: Sny o zemi, horách a půdě pomáhají zdolávat překážky

Čtyři živly – vzduch, oheň, země a voda jsou stavebními kameny světa, ve kterém žijeme. Jsou také důležitou součástí nás samých. Pokud máme ve svém těle energii živlů vyrovnanou, jsme sami se sebou a se svým okolím v souladu a harmonii. Jak se živly zobrazují ve snech a co znamená jejich poselství?

Každý prvek ve snu je částí nás samých. Stavby, kolem kterých se pohybujete jsou naše vlastní tělo a život, vzduch kolem nás jsou naše myšlenky a voda zase značí naše emoce. Komunikace mezi vědomím a podvědomím, vztah k sobě samým je to, co nám sny zobrazují prostřednictvím snových příběhů. Pokud tedy jeden ze čtyř živlů ve snu převažuje, zaujímá také významné místo v našem bdělém prožívání.

Živel země

Země je hranicí mezi naším vědomím a podvědomím. Čím více jdeme do nitra země, tím hlouběji se noříme do našeho podvědomí. Země na jejím povrchu a veškerá hmota značí naše fyzické tělo. Na zemi je vše měřitelné, stabilní a uchopitelné. Tento živel v nás ukotvuje vlastnosti jako jsou spolehlivost, stálost, zodpovědnost a trpělivost. Polaritou jsou pasivní vlastnosti jako lenost, požitkářství a nepřizpůsobivost. V hloubce země, v našem podvědomí nacházíme vše minulé, tuhé a neměnné. Teprve skrze světlo se může tento obsah proměnit na vědomý a tvárný. Matka země symbolizuje starostlivou péči, je lůnem, ze kterého všechno pochází, a kam se zase vše živé vrací.   

Pojďme se porozhlédnout snovou krajinou po matičce Zemi.

Zdroj: Autor: Dima Zel

Poušť

Ocitnete-li se ve snu na poušti, může to vypovídat o pocitu osamění, úzkosti ze ztráty materiálního zabezpečení a komunity přátel. Když se pod vámi písek propadá, přeneseně ztrácíte pevnou půdu pod nohama, pocit stability a bezpečí. 

Zemětřesení

Objeví-li se vám ve snu zemětřesení, může být upozorněním na dramatickou životní změnu, nahromaděním energie, ať už v osobní nebo pracovní oblasti. Váš hněv může být neudržitelný a zničit tak již vytvořené a v životě ukotvené.

Propast

Sen o pádu do propasti může symbolizovat nedostatek duševního osvícení, pevné vůle či vnitřního vedení. Abychom opět nalezli radost a krásu života a stanovili si pevný cíl, musíme upadnout do propasti zoufalství a beznaděje daleko od slunce a světla.

Údolí

Cesta údolím ukazuje naši životní stezku skrze zkoušky a odhodlání, kterými musíme projít na cestě duchovního rozvoje. 

Překonávání balvanů

Ve snu, kde přelézáme mohutné kameny můžeme vnímat cestu přes náročné životní situace. V kamenech se skrývá moudrost, ochrana a poselství. Jejich přelezením jsme zdolali náročný životní předěl. C. G. Jungovi se zdál sen, ve kterém spatřil velký balvan na vysoké planině. Na kameni byl nápis: “Tento kámen je pro tebe znamením celistvosti.” Kámen mudrců, jež je naplněním našeho životního poslání se Jungovi ve snu zjevil těsně před jeho smrtí.

Země je hranicí mezi naším vědomím a podvědomím.

Lezení na horu

Šplhání na vrchol skály může znamenat naši touhu dosáhnout vysokého postavení či pracovního cíle tam, kde poměřujeme naše schopnosti s ostatními. Hory jsou také symbolem odříkání a hledání vyššího smyslu bytí. 

Bahno

Ve snu se boříme do bahna, nemůžeme se hnout a propadáme se stále hlouběji. Takový sen symbolizuje pocity marnosti, kdy se nemůžeme hnout z místa. V reálném životě vám něco fyzického brání posunout se vpřed. 

Jeskyně

Sen o pobytu v jeskyni napovídá naší potřebě schovat se do bezpečí, do mateřského lůna.

Na zemi dochází k pokroku pomocí překonávání překážek, pevné vůle a úsilí. Putováním po krajině rozvíjíme své dovednosti a potřebujeme hodně odhodlání, abychom se dostali do předem vytyčeného cíle. Sny o půdě, údolích, kamenech, lesích a horách nás učí naše myšlenky a představy uskutečnit. 

Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy