Karmický dluh dle numerologie

Karmický dluh dle numerologie
V numerologii jsou všechna čísla považována za významné symboly, z nichž každé má jedinečnou vibraci a uplatnění v našem životě. Numerologie vám může pomoci objasnit váš osud, charakter, skryté touhy i podvědomé boje.

Zatímco každý člověk má ve svých kartách určitá základní čísla (například životní číslo či číslo duše), někteří lidé mají také takzvaná čísla karmického dluhu. Význam čísel karmického dluhu souvisí se zkouškami a trápeními, které se v životě neustále objevují a mají nám udělit cenné duchovní lekce.

Jak se karmický dluh počítá

Karmický dluh se získá výpočtem čísla životní dráhy. Pokud je vaše životní číslo 1, 4, 5 nebo 7, je pravděpodobné, že s dvojčíslím, z něhož je vaše životní dráha odvozena, je spojen karmický dluh. Jakmile si uvědomíme a začneme chápat karmický dluh, který musíme v tomto životě vyrovnat, máme možnost přerušit staré cykly a přestat dělat stále stejné chyby – což může do našeho života přinést hlubší pocit svobody a moudrosti.

Životní číslo nikdy nebude v konečné podobě jedním z čísel karmického dluhu (protože životní čísla jsou vždy redukována buď na čísla 1–9, nebo na jedno z mistrovských čísel – 11 nebo 22). Místo toho jsou něčím, co se může během procesu výpočtu životního čísla objevit, než je redukováno na jednociferné číslo.

Karmický dluh máte pouze v případě, že při výpočtu svého životního čísla narazíte na čísla 13, 14, 16 nebo 19. Pokud by například součet vašich tří čísel měsíce, data a roku činil 16, museli byste toto číslo snížit sečtením 1 a 6, abyste se dostali k životnímu číslu 7, ale nesli byste karmický dluh v čísle 16, protože se objevil během procesu výpočtu konečného jednociferného životního čísla.

Jaký je význam jednotlivých karmických dluhů

V numerologii existují čtyři čísla karmických dluhů, a to 13, 14, 16 a 19. Každé z těchto čtyř čísel karmického dluhu má podstatný význam a označuje určitý soubor obtíží, které by člověk měl v tomto životě překonat.

Karmický dluh číslo 13: 

Karmický dluh 13 se týká minulého zneužití morálky pro materiální zisk – nebo jinými slovy jakéhokoli zneužití týkajícího se pracovního života. Tento karmický dluh znamená, že budete muset více pracovat a projít dalšími zkouškami, abyste dosáhli kariérního úspěchu. Lidé s tímto číslem mohou při dosahování osobních cílů opakovaně narážet na překážky, ale často je mohou překonat tím, že se vyhnou zkratkám a vynaloží více fundovaného a metodického úsilí.

14: Je důležité zachovat si střídmost a sebeovládání, Foto: Evgeny Atamanenko / Shutterstock

Karmický dluh číslo 14: 

Čtrnáctka naznačuje, že v minulém životě došlo ke zneužití svobody. U tohoto karmického dluhu je důležité posilovat pozitivní rysy svobodného ducha a zároveň si udržovat hranice a omezení, abyste úplně nevybočili z řady. Protože karmický dluh 14 souvisí s eskapismem, je důležité zachovat si střídmost a sebeovládání, abyste karmický dluh 14 překonali.

Karmický dluh číslo 16:

Číslo 16 je spjato s prohřešky z minulých životů, týkajících se lásky a milostného života. To se může projevovat jako opakované cykly, kdy máte zlomené srdce nebo zlomíte srdce druhých. Je důležité řešit toxické vzorce vztahů a zavázat se k upřímnosti a věrnosti.

Karmický dluh číslo 19:

Karmický dluh 19 souvisí se zneužitím moci v minulém životě. Lidé s tímto karmickým dluhem se musí naučit lekcím týkajícím se jejich nezávislosti a toho, jak se v průběhu životních bojů podporovat. Je důležité, aby se s přítomností tohoto čísla nestali obětí chování založeného na egu nebo tvrdohlavosti.

karmické dluhy nám mohou pomoci vyrůst z omezujících vzorců chování, Foto: Robert Kneschke / Shutterstock

Jak splatit karmický dluh

Pojem karmického dluhu z minulých životů může být děsivý, protože nikdo nechce být potrestán za nějaké záhadné chyby, kterých se jeho duše mohla dopustit v případné předchozí inkarnaci. Ale stejně jako všechny dluhy – i karmické dluhy v numerologii lze vyrovnat.

Mnoho lidí se vyděsí, když si uvědomí, že mají karmický dluh, ale ve skutečnosti ho má většina lidí a není to nic hrozného. Jakmile zjistíte, čeho se vaše karmické dluhy týkají, můžete je začít vyrovnávat a uvolňovat se z karmického cyklu.

Nejdůležitější je, že karmické dluhy nám mohou pomoci vyrůst z omezujících vzorců chování nebo osobních bojů. Čísla karmických dluhů se často projevují tak, že se lidé po celý život potýkají se stejnými tématy nebo čelí stále stejným výzvám.

Předpokládá se, že pokud budeme své karmické dluhy ignorovat, budou se neustále projevovat jako překážky, které nám brání v dosažení našeho skutečného potenciálu nebo cílů. Pokud je však uznáme, mohou nám pomoci ukázat, co se máme v průběhu života naučit a překonat.

Zdroje článku: