Numerologické číslo odhalí váš osud i povahu: Jaké je vaše číslo a co znamená?

Numerologické číslo odhalí váš osud i povahu: Jaké je vaše číslo a co znamená?
Význam čísel v numerologii vychází ze starověkých znalostí o spojení mezi jevy hmotného světa a matematickými symboly. Zakladatel numerologie, matematik Pythagoras, objevil zákon dekódování čísel jejich „zmenšením“ na jednotlivé číslice. Už od jeho dob byly k číslům řazeny jisté vlastnosti. Jaké?

Numerologické číslo odhalí váš osud i povahu. Numerologie pracuje s jednocifernými čísly od nuly do devítky a každému z nich přiřazuje charakteristiku vytvořenou kombinací určitých vlastností. Jakmile dekódujete význam čísel např. v datu narození nebo v křestním jméně, můžete odhalit své přirozené talenty, osudová znamení i povahové rysy.

Jedničky jsou přirozenými vůdci

Jednička znamená sílu, odvahu, statečnost a odolnost. Je průkopníkem a přirozeným vůdcem, představuje novotu, pohyb a možnosti, které člověka čekají. V numerologii jde o symbol důvěry a akce. Nutí vás podívat se na situaci a uvědomit si, že máte moc ji změnit v cokoli, co si jen přejete. Inspiruje k převzetí kontroly nad vlastní budoucností.

Dvojka vládne ženskou silou

Dvojka znamená vytříbenost, jemnost, flexibilitu a partnerství. Jako svrchovaně ženská síla představuje milost i moc, je kooperativní a ze všech čísel má nejvýraznější intuici. Dokáže instinktivně vycítit pocity a empaticky se napojit na ostatní. I když má kontrolu nad situací, ovládá ji s diplomacií a taktem. Výsledkem tedy není nadvláda, ale harmonie a týmová práce.

Trojka je kreativní a komunikativní

K trojce se váže představivost, kreativita a životní styl charakteristický pro celebritu. Vzkvétá v optimistické a poutavé atmosféře, vyznačuje se mladistvou a pozitivní energií a neuvěřitelnou chutí do života. Tančí od jednoho příjemného zážitku k dalšímu a touží po interakci s ostatními. Oceňovanou dovedností trojek je komunikace, kterýžto talent využívají k budování zajímavého okruhu přátel, milenců a spřízněných duší.

Rozvážné čtyřky stojí při zemi

Pro čtyřku je typická rozvaha, důslednost, píle, trpělivost a organizační schopnosti. Tohle číslo je extrémně spolehlivé a snaží se dosahovat pokroků konzervativnějším způsobem spíše než progresivním. Drží se toho, co je osvědčené, namísto zkoušení nových metod. Je-li čtyřka vaším numerologickým číslem, značí to, že se řídíte více hlavou než srdcem.

Pětky prahnou po akci a vzrušení

Pětka znamená pohyblivost, všestrannost a zvědavost. S tímhle číslem budete mít ustavičnou potřebu vzrušujících zážitků. Prahnete po svobodě a dobrodružství a nebojíte se nechat osud, aby vás zanesl, kam se mu zachce. Život pro vás není o stanovení cílů a vytváření plánů, ale o experimentování a prožitcích. Ve chvíli, kdy vám něco začne připadat rutinní nebo předvídatelné, přesunete se k něčemu podmanivějšímu.

Romantická šestka chrání a podporuje

Šestka je číslem harmonie, klidu, romantické osobnosti, rodiny a domova. Je ztělesněním srdce a představuje bezpodmínečnou lásku, schopnost podporovat, pečovat a léčit. Vládne mocnou silou soucitu a empatie a její teplé světlo platí za maják naděje. Úkolem vás, kteří máte numerologické číslo 6, je používat své srdce i duši ku prospěchu druhých.

Sedmička se pídí po informacích

Sedmička – cesta průzkumníka, filozofická mysl a sebeanalýza. Jde o číslo hluboké a moudré, které se nespokojí s jednoduchými a povrchními vysvětleními. Lidé se sedmičkou si neustále kladou otázky, zkoumají, naslouchají a vyžadují spíše intelektuální přístup k životu než emocionální. Užívají si shromažďování a filtrování informací.

Ambiciózní osmička touží po úspěchu

Osmička znamená materiální osobnost, moudrost, sebevědomí a kompromis. Život měří podle cílů, kterých dosáhne. Je-li vaším číslem 8, máte dobrý obchodní talent a výrazně toužíte po úspěchu. Když jsou věci hezky v rovnováze, cítíte se stabilní a spokojení.

Devítky jsou moudré a podporující

Významem devítky je komunikativnost, univerzalismus a rozmanitost. V jádru je humanitární – soucitná, laskavá a odhodlaná vynaložit úsilí na vytvoření něčeho dobrého. Devítka v numerologii si projde poctivým strádáním, ale ve výsledku je moudřejší, silnější a uvědomělejší.

Zdroje článku: