Karmický horoskop: Objevte svůj minulý život a s ním i dosud neznámou stránku vaší osobnosti

Karmický horoskop: Objevte svůj minulý život a s ním i dosud neznámou stránku vaší osobnosti
Karmický horoskop není jen tak ledajakou částí astrologie. Vychází z teorie reinkarnace a konceptu karmy, které astrologové používají k objevení nových stránek osobnosti, životního poslání i minulých životů již od pradávna. Jak funguje a co podle něj vychází vám?

Co je to karmický horoskop?

Podle karmické astrologie je vše, co se vám děje dnes, jen důsledkem vašich činů a chování v minulosti. Je založena na minulých životech, které podle dávných indických kmenů objasňují, proč se nám určité věci dějí nebo jaká je ve skutečnosti naše životní cesta, kterou bychom se měli vydat. 

Přestože se tedy pohybujeme jen na poli spekulací, které nejsou nijak ověřené a je proto nutné se na tyto předpovědi dívat opatrně, není důvod to nezkusit a nenaučit se o astrologii či vaší osobnosti a životě opět něco nového.

Karmický horoskop vám prozradí, jaké životní lekce jste se museli v minulosti naučit, jaké zvyky jste si ze svých minulých životů odnesli, a hlavně vám ukáže vaše skutečné životní poslání.

Ať už na reinkarnaci a minulé životy věříte nebo ne, v tomto horoskopu se o sobě zaručeně něco nového a zajímavého dozvíte.

Ke zjištění zjednodušené charakteristiky vám postačí jen vaše sluneční znamení, které už pravděpodobně znáte. Pokud ne, k jeho zjištění si vystačíte pouze s datem a místem narození. Pro podrobnější popis vašeho osobního karmického horoskopu je nejlepší se domluvit s odborníkem, který vám ho vypočítá na míru a vše pečlivě vysvětlí.

Pro představu se však můžete podívat na stručnou charakteristiku jednotlivých znamení zvěrokruhu z podhledu karmického horoskopu.

Ohnivá znamení

Karma ohnivých znamení je spojená s osobním rozvojem a jejich zrozenci by se měli naučit naplnit svůj potenciál a využít svých schopností. 

Beran

Berani se v minulosti snažili pracovat na své kuráži, rozhodnosti a vnitřní síle. V minulých životech byli pravděpodobně vojáky, bojovníky, rytíři, lovci nebo zkrátka lidmi, kteří museli rozvíjet svou fyzickou a psychickou sílu, odvahu a být impulzivní a přímí. Díky tomu si tyto své výstižné vlastnosti přenesly i do svých současných životů. S nimi ale i občasný egoismus a nevyzpytatelnost, pro které jsou taktéž známí.

Lev

Lvi si svůj egoismus a sebevědomí během minulých životů vyvinuli ještě mnohem více než Berani. Byli to totiž vysoce postavení lidé – bohatí a talentovaní politici, umělci nebo dokonce šlechtici. Byli velmi kreativní a užívali si pozornost druhých, což jim zůstalo dodnes. Ve svých současných životech se snaží být středem pozornosti, protože jsou na obdiv a moc jednoduše zvyklí. Umí ale být také milí a štědří, zvláště k těm, které mají rádi.

Střelec

Střelci byli v minulých životech cestovatelé, objevitelé a poutníci. Naučili se kolem sebe šířit radost a poznání a mezi jejich životní hodnoty se zařadila upřímnost, čestnost a pozitivní přístup k životu. I v jejich současných životech proto žijí svobodně a bez limitů. Snaží se objevovat a být co nejštastnější. Cestování a dobrodružství jim proto přinášejí pocit klidu a bezpečí.

Zemská znamení

Reinkarnace zemských znamení je spojená se spiritualitou, kterou v minulých životech jejich zrozenci pravděpodobně zanedbávali. Kvůli jejich materialismu a lásce k penězům je jejich úkolem taktéž chovat se méně povrchně a naučit se spokojenosti.

Býk

Býci byli v minulosti výrazně propojeni se zemí, a tak byli farmáři, zemědělci nebo vlastnili pozemky. Tvořili jakési pilíře společnosti, které všem dodávali jistotu a pocit bezpečí. Žili prostým a předvídatelným životem, a proto mají stále potřebu životní jistoty a finančního zabezpečení. Naučili se žít klidný život plný tradic a radosti z maličkostí, což se přeneslo i do jejich současného života.

Panna

Panny byly ve svých minulých životech těmi největšími pracovníky, kteří měli tvrdé podmínky a žili tím nejskromnějším životem. Byly to uklízečky, sluhové, otroci a služebníci, zkrátka lidé podřízení svým pánům. Museli se přizpůsobit přísnému rozvrhu, být praktičtí, pracovití a vše udělat přesně podle pánových představ. Z toho si do svých současných životů přenesly svou typickou disciplínu, odhodlání, perfekcionismus i organizovanost.

Kozoroh

Kozorozi měli ve svých minulých životech pravděpodobně vysoké společenské postavení nebo určitou autoritářskou pozici. Většinou si své postavení však získali tvrdou a poctivou prací, a tak jejich ambicióznost, snaha a cílevědomost přichází právě z jejich minulosti. Na druhou stranu v sobě však mohou mít určitý pocit nadřazenosti, který jim sice může pomáhat v práci, ale často ničí jejich vztahy, protože si ostatních nedokážou skutečně vážit. V minulých životech byli pravděpodobně vůdci, vládci, guvernéry, soudci, dozorci nebo určitými vedoucími.

Vzdušná znamení

Díky všestranné inteligenci a svobodomyslnosti těchto znamení jsou jejich životy zaměřeny především na mentální vývoj. Jejich cílem je vytvářet si s ostatními silná pouta a propojení a naučit se být více zodpovědnými.

Blíženci

Blíženci v minulosti pracovali na svých znalostech a snažili se posilovat svou mysl, a tak nejčastěji byli vypravěči, spisovateli, umělci, řečníky nebo obchodníky. Rádi mluvili s lidmi a sdíleli s nimi své názory, zkušenosti a vědomosti. Kvůli práci se také často přesouvali a stěhovali, což vysvětluje jejich nestálost a neklid v současném životě. Jejich touha po poznání, učenlivost, výřečnost i společenská povaha jim taktéž zůstala dodnes.

Váhy

Své minulé životy Váhy věnovaly umění, módě, architektuře a kráse. Často žily v luxusu a byly obklopeny vznešenými uměleckými díly i vysoce postavenou společností. Díky tomu se umí chovat diplomaticky a zdvořile a také na ostatní zapůsobit. Mimoto žily také většinou v dlouhodobém vztahu, díky němuž si do současného života přenesly svou trpělivost, pochopení, soucit i schopnost kompromisu.

Vodnář

Vodnáři byli reformátoři a ideologové minulosti. Usilovali o rovnost a často se řadili k různým revolučním hnutím či politickým stranám. Byli spojeni s reformami společnosti, politiky i vědy a své aspirace si přenesli i do současnosti. Díky svým minulým životům jsou také velmi kreativní, informovaní, nezávislí a snaží se věci dělat jinak.

Vodní znamení

Cílem života vodních znamení je navazovat emocionální kontakty a naučit se své emoce lépe ovládat.

Rak

V minulých životech Raci žili v různých kmenech, společenstvích a malých komunitách, ve kterých k sobě lidé měli hodně blízko. Vyvinuli si tak svou starostlivou a pečující povahu a naučili se k ostatním cítit soucit a pochopení. Díky tomu pro ně rodina zůstává na prvním místě i v jejich nynějším životě a umí se s láskou postarat o každého, kdo to zrovna potřebuje.

Štír

Štíři to v minulosti neměli příliš snadné. Pravděpodobně se museli vypořádávat se smrtí, válkou a různými životními traumaty. Díky tomu se stali emočně silnými, což se přenáší i do jejich současného života. Pravděpodobně byli vojáky, chirurgy, léčiteli, katy či pracovali v pohřebnictví a museli se tak vyrovnávat s řadou starostí. Jejich současný život je všemi těmito ranami poznamenán, a proto mohou působit poněkud tajemně.

Ryby

Ryby v minulosti pravděpodobně žily izolovaně od ostatních a neměly dostatek volnosti. Nejspíše tedy žily v klášteře, nemocnici, vězení či vyhnanství. Kvůli samotě a odloučení od druhých se duchovně vyvinuly, což se nyní projevuje v jejich obrovské představivosti, srdečnosti i vnitřní moudrosti. Mohou se také často cítit jako, že nezapadají a vytváří si proto svůj vlastní svět plný představ a fantazií.

 

Zdroje: