Jak vaše křestní jméno ovlivňuje váš osud?

Jak vaše křestní jméno ovlivňuje váš osud?
Přestože význam slov a jmen byl v moderní době, která má tendenci mystické a duchovní jevy zlehčovat, do značné míry zastřen, zůstává skutečností, že naše jména mají stále značnou moc nás ovlivňovat.

Jméno vyvolává reakci okolí a může silně ovlivnit sebevědomí člověka. Například ve všech společnostech na celém světě jsou děti s neobvyklými jmény často terčem posměchu svých vrstevníků. Současný význam jména je však mnohem větší než jen to, zda nás přivádí do rozpaků, nebo ne.

Význam jména v numerologii

Každé číslo od jedné do devíti má duchovní význam, který lze různými způsoby aplikovat na jednotlivce. Můžete si zjednodušeně všímat opakování a vzorců ve svém každodenním životě. Možná si vždy kontrolujete hodinky ve stejnou denní dobu nebo máte na posledních třech účtenkách uvedenou stejnou cenu. Ať už se setkáte s jakýmikoli čísly, pravděpodobně něco znamenají. Stejně tak je to i s číselným vyjádřením vašeho jména. To má také svou jedinečnou vibraci a význam. V numerologii lze ze jména vypočíst několik specifických čísel. Přičemž nejdůležitějšími z nich jsou osobní číslo, činné číslo a číslo duše. 

 Naše jména mají stále značnou moc nás ovlivňovat. | Foto: ASDF_MEDIA / Shutterstock

Numerologický výpočet významu jména

Jméno lze převést na číselné hodnoty. V západní části světa je nejpopulárnější pythagorejský systém, kdy je každému písmenu v abecedě přiřazeno jednociferné. Níže naleznete tabulku, kterou můžete pro převod jména na čísla použít. Výpočet numerologie vašeho jména lze provést třemi způsoby.

  • Osobní číslo je číslo, které získáte součtem písmen svého jména a příjmení. Toto číslo je mimořádně důležitým prvkem numerologické tabulky. Toto číslo zkoumá, co máte v životě udělat a kým jste předurčeni se stát. Ukazuje na silné stránky, které byste měli využívat a rozvíjet, abyste vedli naplněný život. Reprezentuje také to, jak se projevujete navenek, a odráží též vaši osobnost. 
  • Činné číslo získáte součtem čísel vašeho křestního jména. Reprezentuje to, jaký je člověk uvnitř a jaká je jeho podstata
  • Číslo duše je číslo, které získáte součtem samohlásek (a, e, i, o, u, y) vašeho křestního jména i příjmení. Reprezentuje vaše vnitřní touhy a ideály.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

Výpočet provedete následujícím způsobem:

Napište své jméno a každému písmenu přiřaďte číselnou hodnotu dle tabulky. Následně čísla zredukujte, až dostanete jednociferné číslo. Pokud tedy výsledný součet bude například 23, sečtete 2+3 a výsledné číslo je 5. Výjimkami z tohoto pravidla jsou tzv. mistrovská čísla 11 a 22. Například jméno Dana (4+1+5+1=11) již tedy nebudeme dále redukovat.

Dejme tomu, že se jmenujete Jan Novák, výpočet osobního čísla, činného čísla a čísla duše bude u vás vypadat následovně:

Jan Novák 1+1+5+5+6+4+1+2= 25  2+5=7  Osobní číslo Jana Nováka je tedy 7.

Činné číslo vypočítáte jen z křestního jména, tedy 1+1+5 =7

Na výpočet čísla duše potřebujeme jen samohlásky A+O+A tedy 1+6+1, číslo duše je zde 8.

Charakteristické rysy připisované jednotlivým číslům:

Číslo 1: Individualistický, Odhodlaný, Průkopnický, Odvážný, Sportovní, Nezávislý, Aktivní, Sebevědomý 

Číslo 2: Spolupracující, Citlivý, Přizpůsobivý, Pasivní, Diplomatický, Mírumilovný, Vřelý

Číslo 3: Expresivní, Nápaditý, Společenský, Žoviální, Pozitivní, Optimistický, Umělecký

Číslo 4: Tradiční, Organizovaný, Sebedisciplinovaný, Pevný, Logický, Praktický, Ochotný, Spolehlivý 

Číslo 5: Dobrodružný, Energický, Zvědavý, Vizionářský, Magnetický, Expanzivní 

Číslo 6: Zodpovědný, Ochranářský, Stabilní, Vyrovnaný, Milující, Soucitný 

7:  Duchovní, Záhadný, Intuitivní.... | Foto: Zolotarevs / Shutterstock

Číslo 7: Duchovní, Inteligentní, Analytický, Rezervovaný, Znalý, Záhadný, Intuitivní 

Číslo 8: Ambiciózní, Úspěšný, Realistický, Mocný, Autoritativní, Odvážný, Vůdčí 

Číslo 9: Humanitární, Obětavý, Idealistický, Obětavý, Altruistický, Oddaný, Romantický

Číslo 11: Charismatický, Inspirující, Zasněný, Rozvážný 

Číslo 22: Vizionář, Úspěšný, Vůdčí, Inovativní, Geniální