Jak ve snech najít cestu k vnitřnímu zdroji nevědomí
Foto: Autor: Sergey Nivens / Shutterstock.com

Jak ve snech najít cestu k vnitřnímu zdroji nevědomí

Nevědomí je vesmír neviditelných energií, sil a obrazů, které žijí uvnitř nás. Žije si svým vlastním životem, docela nenápadně hned vedle naší každodenní reality. Vystoupí na povrch nečekaně v záblescích představ, při výbuchu emocí či v nočních i denních snech.

Tajná řeč symbolů

Nevědomí k nám promlouvá pomocí symbolů prostřednictvím dvou komunikačních kanálů - představivosti a snů. Signály z nevědomí se často ztrácí pod tíhou každodenních povinností a závazků. Symboly ve snech ukazují přímou cestu k pochopení našich vnitřních ideálů. Porozumíme-li řeči snů, odkryje se nám bohatý vnitřní svět naší rozvíjející se osobnosti. 

Vrcholek ledovce na vodní hladině

C. G. Jung zjistil, že nevědomí je tvůrčím zdrojem všeho, co prorůstá do vědomé mysli i do celkové osobnosti každého člověka. Z této pokladnice se obohacujeme o své přednosti a talenty, o kterých jsme neměli ani tušení. Jak vědomá, tak nevědomá mysl hrají důležitou úlohu v rovnováze lidské psyché. Pokud v naší mysli nejsou tyto dvě části dlouhodobě vyvážené, může dojít k některému z duševních onemocnění. 

Jung přirovnal vědomou mysl - naše ego - k vrcholku ledovce, jenž vyčnívá nad vodní hladinou. Nad vodou vyčnívá jen pět procent ledovce, zbytek se skrývá v ledových vodách. Hluboko v tomto neviditelném oceánu se nacházejí prapůvodní kořeny a veškerý základ lidstva. Naše ego však předpokládá, že existuje se svými názory, hodnotami a vlastnostmi odděleně od všeho ostatního, co je někde daleko - nedostupné. Záblesky našich snů a představ nám zpřístupňují zdroj neomezeného oceánu síly a moudrosti.

Uvědomíme-li si, že všichni čerpáme ze stejných vod a všichni máme stejné neomezené možnosti růstu, začneme chápat, že není nutné usilovat o to, abychom byli někým jiným. 

Osobní rozhovor

Sny s námi vedou osobní rozhovor pomocí obrazů, které se vážou k naší osobní zkušenosti. Pokud chceme porozumět řeči snů, čeká nás trpělivá práce a zkoumání, co který symbol znamená v rámci naší osobní historie. Nejlépe si sen vyložíme sami, když vezmeme v potaz spíše pocity ze snění než rozumovou analýzu jednotlivých symbolů. Jednou z možných cest je každodenní rituál zapisování snů. Přičemž si klademe otázky: Jaké pocity ve mě tento obraz vyvolává? Jaké myšlenky se mi vybavují? Není nutné dojít k určitému výsledku zkoumání. Už samotný proces zapisování a vracení se k osobním symbolům propojuje naše nevědomí s vědomou myslí. Když si své myšlenky skutečně zapíšeme, souvislosti se stanou zřetelnější a jasnější. 

Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy