Co je vlastně láska a jak se v ní vyznat?

Co je vlastně láska a jak se v ní vyznat?
Zdá se, že odpověď je snadná. Co znamená láska? Přece mít někoho rád! To je však možné mnoha způsoby. Věděli jste například, že Řekové rozlišovali osm druhů lásky? Určitý význam má také podle Bible. Jaké jsou definice lásky a co všechno k ní patří?

Jak lásku definovat?

Pokud toužíte lásku popsat jedinou větou, můžete říct, že je to jedna z nejhlubších emocí, jaké lidé zažívají. Zahrnuje péči, soucit, trpělivost, blízkost, ochranu, přitažlivost, náklonnost a důvěru. Může mít různou intenzitu a měnit se v průběhu času. Je spojena s mnoha pozitivními emocemi, včetně štěstí, vzrušení a euforie, nicméně může vyústit i v emoce negativní, jako je stres či žárlivost. Ačkoli se nejčastěji používá jako podstatné jméno, v praxi je láska slovesem. Jedná se o to, co děláme pro druhé a jak jim dáváme pocítit, že je máme rádi.

Jaký je význam lásky podle Bible?

Podle Bible je láska nedotčená a posvátná. Při stanovení hranic a jejich dodržování neexistuje nic čistšího a svatějšího než ona. Bůh vytvořil určitá pravidla, jimiž je nutné se řídit, ale pokud to uděláme, bude nás milovat absolutně a úplně. První láska zmíněná v Bibli však není romantická, nýbrž rodičovská (Genesis 22). Vztahuje se na bezpodmínečné činy, které jsou matka nebo otec ochotní vykonat pro své dítě. Zde také vstupuje do hry myšlenka, že láska je čin.

Láska je nedotčená a posvátná, Zdroj: Wirestock Creators/ Shutterstock

Jednotlivé prvky lásky

Jedním ze základních prvků lásky je péče. Když někoho milujeme, záleží nám na něm, jeho pocitech a blahu. Děláváme i kompromisy a obětujeme vlastní potřeby, abychom druhým poskytli to, co potřebují. Ve vztazích bývá důležitý také obdiv, a to nejen pro zevnějšek, ale též pro něčí mysl a osobnost. Mít někoho rád zvenčí i zevnitř a respektovat jeho myšlenky je základním stavebním kamenem lásky. Dalším významným prvkem je touha – sexuální, fyzická a duševní. Chtít s někým trávit více času, být mu nablízku a prahnout po něm, to vše je součástí touhy, kterou člověk vnímá, když je zamilovaný.

Co láska je a není?

Navzdory oblíbené frázi „byla to láska na první pohled“, láska není něco, co pocítíme okamžitě. Silný pocit přitažlivosti, jenž se nás zmocnil ve chvíli, kdy jsme někoho teprve potkali, je zamilovanost a sexuální chemie. Matka příroda nám ji dává, aby nás zpočátku svedla dohromady. Budování skutečné lásky však vyžaduje čas. Pokud si s partnerem nevytvoříte základnu láskyplných citů, začnete se nudit, jakmile opadne sexuální jiskra.

Řekové rozlišovali lásku rodinnou, manželskou, principiální (založenou nikoli na emocích, ale na principech), bratrskou (k lidem, kterých si vážíme stejně jako rodiny, ale nejsou našimi pokrevními příbuznými), obsedantní (posedlost), trvalou (v dlouhých a smysluplných vztazích), hravou a sebelásku.

Láska tedy může mít mnoho podob. Zřejmě se ale shodneme na tom, že v láskyplném vztahu dáváme, aniž bychom čekali, že něco dostaneme na oplátku. Cítíme radost, když svého partnera vidíme šťastného, a chováme se k němu ohleduplně a laskavě.