Co napoví zvířata, která se vám zjeví uprostřed noci ve snu

Co napoví zvířata, která se vám zjeví uprostřed noci ve snu
Obvykle vidění zvířat ve snech přímo souvisí se základními lidskými instinkty, potřebami a touhami, které jsou často v reálném životě potlačeny. Každé zvíře má specifické vlastnosti, které vám pomohou pochopit, co se vaše podvědomí snaží odhalit.

V závislosti na vlastnostech, které je odlišují, zvířata také představují vaše fyzické vlastnosti, primitivní touhy a sexuální povahu. Mohou také symbolizovat nezkrocené a utajené aspekty vás samých. 

Pár příkladů zvířat, která se často ve snech objevují:

Osel

Představuje vaši tvrdohlavost a vaši nepružnou osobnost. To znamená, že nejste ochotni spolupracovat s ostatními. Osel také symbolizuje pokoru v práci. Můžete se cítit zahlceni nebo ve stresu. Snít o pádu z osla znamená odloučení a disharmonii v lásce. Snít o kopnutí osla naznačuje strach z toho, že budete přistižen při nějaké tajné činnosti. Snít o tom, že jezdíte na tomto zvířeti s otěžemi, symbolizuje vaši vůdčí schopnost. Máte dar být schopni přesvědčit lidi, aby viděli věci z vaší vlastní perspektivy.

Velryba

Představuje vaši intuici a vědomí. Jste v souladu se svým smyslem pro spiritualitu. Alternativně velryba symbolizuje vztah nebo obchodní projekt, který může být příliš velký na řízení, nebo skutečnost, že jste něčím ohromeni.

Chobotnice

Naznačuje to, že se podvědomě cítíte ohroženi. Váš úsudek může být také zakalený. Možná v tuto chvíli nevidíte věci příliš jasně. Případně chobotnice symbolizuje chamtivost. Jděte za tím, co chcete, bez ohledu na ostatní. Snít o konzumaci chobotnice naznačuje, že se necítíte moc sebevědomě a obáváte se, jak vás ostatní vnímají. 

Jezevec

Zvíře představuje vaši vytrvalost a případné vítězství nad vašimi protivníky. Sen může být také metaforou toho, jak trápíte ostatní nebo naopak. Možná vás někdo, zvláště někdo u moci, obtěžuje a dává vám zabrat.

Netopýr

Symbolizuje nečistoty, démony a útrapy. Alternativně netopýři představují znovuzrození a nerealizovaný potenciál. Musíte se zbavit starých návyků, vaše současná cesta není kompatibilní s vaší novou cestou růstu a vašimi novými cíli. Může to také naznačovat, že slepě sklouzáváte do neznámé situace nebo nového obchodu. Musíte se pokusit pečlivěji vyhodnotit fakta. Sen může také naznačovat, že se cítíte vzhůru nohama. Bílý netopýr symbolizuje smrt člena rodiny, zatímco černý netopýr znamená osobní katastrofu. Podle čínského folklóru, vidění 5 netopýrů ve snu symbolizuje zdraví, dlouhověkost, mír, bohatství a štěstí.

Medvěd

Toto zvíře představuje nezávislost, sílu, smrt a obnovu nebo vzkříšení. Medvědi symbolizují koloběh života. Možná také procházíte obdobím sebereflexe. Pokud uvidíte medvěda v domě své babičky, znamená to, že vaše babička je dominantní postavou ve vašem životě. Sen by také mohl být metaforou pro pocit zbavení se duševního neklidu. Možná potřebujete odhalit svou duši a dát to všechno ven. Snít o pronásledování nebo napadení medvědem znamená nekontrolovaný hněv a agresi. Cítíte se v pasti. Možná čelíte ohrožující situaci nebo panovačnému a majetnickému vztahu.

Kůň

Zdroj: moncakk / Shutterstock

Symbolizuje sílu, vytrvalost, mužnost a sexuální zdatnost

Představuje také silnou fyzickou energii. Musíte se pokusit zkrotit divoké síly svého nitra. Případně sen o koni naznačuje, že se musíte snažit být méně arogantní. Pokud měl kůň ve snu dvě hlavy (jedna na každém konci), znamená to, že máte pocit, že jste taženi mezi dvěma opačnými směry. Nebo se cítíte zmatení z nějakého aspektu vaší sexuality. Snít o černém nebo tmavém koni znamená záhadu nebo to, že se nacházíte v neznámé situaci. Mohlo by to také odkazovat na některé okultní síly. Pokud je kůň bílý, znamená to čistotu, prosperitu a štěstí. Snít o tom, že vás pronásleduje bílý kůň, naznačuje, že můžete mít potíže s řešením otázek intimity a sexuality.

Vidět mrtvého koně ve snu naznačuje, že něco, co vám původně dávalo sílu, je nyní pryč. To může odkazovat na vztah nebo situaci. Vidět ve snu stádo divokých koní naznačuje pocit svobody a nedostatku odpovědnosti. Možná by to také mohlo odkazovat na nekontrolované emoce. Pokud jste jeli na divokém koni, pak to představuje neomezené sexuální touhy. Snění o ježdění naznačuje, že jste v privilegované pozici nebo mocenské pozici. Případně to naznačuje, že budete úspěšní pomocí nevyzpytatelných prostředků. Pokud jedete na splašeném koni, znamená to, že jste se nechali unést svými vášněmi. Snít o koupání koně představuje obnovu síly a elánu. Znamená to, že v některém aspektu svého života zažíváte explozi energie.

Bobr

Bobr symbolizuje energii, ambice a produktivitu. Je čas uvést své nápady do praxe. K dosažení vašich cílů je nutná tvrdá práce.

Divočák

Znamená to, že se musíte podívat do sebe, abyste našli klíč k interpretaci sebe sama a lidí kolem vás. Sen může být také metaforou pro „nudu“ nebo pro něco, co vás nudí.

Buvol

Symbolizuje přežití, sílu a moc. Sen může být také varováním, že se odchylujete od své životní cesty a svých cílů. Pokud vidíte zraněného nebo zabitého buvola, znamená to, že cítíte potřebu pečlivě promyslet nové iniciativy a projekty, které se chystáte podniknout. Snít o stádu buvolů znamená klid a hojnost.

Býk

Symbolizuje tvrdohlavost, silnou vůli, sílu a moc. Sen může naznačovat, že je čas zaujmout stanovisko a být asertivnější. Alternativně býk naznačuje prosperující a bohatý život. Býci jsou také symbolem potlačovaných sexuálních energií, plodnosti a mužnosti. Vidět divokého, nezdolného býka znamená, že se vaše vášně mohou vymknout kontrole. Býk může také představovat důležitou osobu ve vašem životě, která se narodila ve znamení Býka. Snít o tom, že vás pronásleduje černý býk, znamená, že odmítáte uznat svou tvrdohlavost.

Velbloud

Velbloud znamená, že musíte být opatrnější. Cítíte tíhu příliš mnoha povinností a příliš mnoha zátěží na svých bedrech. Místo toho, abyste je vyjádřili a uvolnili, máte tendenci držet si své emoce uvnitř. Naučte se odpouštět a zapomínat. Alternativně velbloud představuje vaši výdrž. Snít o pohlazení velblouda naznačuje, že jste připraveni vzdát se některých svých povinností, že jste připraveni zbavit se emocionální zátěže, kterou s sebou nesete.

Kočka

Zdroj: Vikafoto33 / Shutterstock

Symbolizuje nezávislého ducha, ženskou sexualitu, kreativitu a sílu.

 Představuje také smůlu. Sen má však jiný význam v závislosti na tom, zda jste nebo nejste milovníkem koček. Kočka by mohla naznačovat, že někdo lže nebo že vás někdo klame. Pokud jste se ve snu báli kočky, pak to naznačuje, že se bojíte ženskosti. Sen může být metaforou pro „zlo“ nebo někoho, kdo je „zlý“ a zlomyslný. Pokud sníte o tom, že nemůžete najít svou kočku, vyzdvihne to vašeho nezávislého ducha. Musíte si dovolit být svobodní a nedovolit ničemu a nikomu, aby vás držel zpátky.

Snít o tom, že vás kočka kousne, symbolizuje vaši nectnost, kdy berete a berete, aniž byste na oplátku něco dávali. Můžete zažít určitý strach nebo frustraci, zvláště když něco nejde podle plánu. Snít o tom, že zachraňujete kočičí život, znamená, že si nárokujete svou nezávislost a svou moc. Snít o tom, že vás kočka škrábe, naznačuje, že se cítíte ohroženi. Vidět černou kočku ve snu naznačuje, že se trochu bojíte používat své psychické schopnosti a věřit své intuici. Můžete si mylně spojovat černou kočku se zlem, ničením a smůlou. Zejména pokud vás černá kočka kousala, škrábala nebo na vás útočila, pak ten sen znamená, že musíte rozpoznat, co se vám vaše podvědomí snaží naznačit. Už to nemůžete ignorovat. Nebojte se čelit situaci. Pokud vidíte bílou kočku, pak sen předpovídá těžké časy.

Hospodářská zvířata

Vidět dobytek ve svých snech naznačuje, že v některých situacích nebo vztazích musíte postupovat opatrně. Představuje také nedostatek individuality a fakt, že se obecně necháte unášet proudem. Případně symbolizuje blahobyt. Vidět tlačenici dobytka ve snu naznačuje, že něco ve vašem životě je mimo kontrolu.

Veverka

Veverka naznačuje, že se držíte minulosti a že se musíte naučit ji hodit za hlavu.

Kráva

Toto zvíře symbolizuje vaši pasivní a učenlivou povahu. Jste zvyklí poslouchat ostatní bez kladení otázek. Případně kráva představuje mateřský instinkt nebo touhu po pozornosti. V některých kulturách kráva představuje božské kvality plodnosti, výchovy a mateřství. Vidět stádo krav naznačuje vaši touhu patřit k něčemu nebo někomu. Snít o dojení krávy představuje vaši ochotu tvrdě pracovat a uvidíte, že se vám nakonec podaří naplno využít výhody vaší tvrdé práce.

Jelen

Symbolizuje milost, soucit, jemnost, mírnost a krásu přírody. Má ženské vlastnosti, které odrážejí vaši ženskou stránku. Představuje také nezávislost. Alternativně sen představuje zranitelnost a naivitu. Buďte opatrní, protože naznačuje, že existují lidé, kteří by vás a vaši důvěřivost mohli využít. Pokud je jelen černý, znamená to, že ve vás neuznáváte nebo odmítáte rozpoznat ženské kvality. Možná nejste v souladu se svou ženskostí. Snění o zabití jelena naznačuje, že se pokoušíte potlačit tyto ženské vlastnosti.

Pes

Pes symbolizuje intuici, věrnost, štědrost, ochranu a věrnost. Sen naznačuje, že vaše silné hodnoty a dobré úmysly vám umožní jít vpřed a být úspěšný. Ve snech by pes mohl také představovat někoho ve vašem životě, kdo tyto vlastnosti vykazuje. Případně sen o psovi naznačuje dovednost, kterou jste možná ignorovali nebo zapomněli. Pokud je pes zlý a vrčí, znamená to vnitřní konflikt ve vás. Může také naznačovat zradu a nespolehlivost. Pokud je pes mrtvý nebo umírá, znamená to ztrátu dobrého přítele. Snít o tom, že pes vesele štěká, symbolizuje potěšení ze života. Pokud pes zuřivě štěká, představuje to váš zvyk klást požadavky na lidi a kontrolovat situace kolem vás. Případně by to také mohlo naznačovat nepřátelské postoje někoho ve vašem okolí.

Když ve snu uvidíte psa, jak se snaží kousnout do ocasu, znamená to, že situaci neřešíte efektivně. Trávíte příliš mnoho času neplodnou prací. Pokud vás vede pes, pak sen naznačuje, že máte potíže s tím, jak se dostat z problematické situace. Snít o darování nebo poslání psa pryč naznačuje, že rozhodnutí a volby, které nyní činíte, mohou být nesprávně interpretovány jako nespravedlivé. Musíte však i nadále dělat to, co je pro vás správné, a nestarat se o to, co si ostatní myslí o vašem rozhodnutí. Vidění černého psa ve snu symbolizuje skutečnost, že máte falešného přítele. Brzy se odhalí temná stránka osoby, která je vám velmi blízká, a vy budete moci zjistit jeho skutečné úmysly.

Kozel

Představuje nedostatek soudnosti a důvěřivosti. Alternativně jsou kozy symboly sexuality, sexuální touhy a chtíče. Snít o tom, že vás trkne koza naznačuje podvod, podřízení a lži.

Fretka

Fretka symbolizuje podezíravost a nedůvěru ostatních. Pokud byla fretka ve snu bílá, pak to zdůrazňuje nebo zesiluje některé problémy s důvěrou ve vašem skutečném životě.

Liška

Zdroj: Ondrej Prosicky / Shutterstock

Představuje intuici, inteligenci, mazanost a vynalézavost

Možná vám sen naznačuje, abyste tyto vlastnosti projevili více, nebo že musíte skrýt své myšlenky a být v některých situacích diskrétnější. Liška může také symbolizovat někoho, koho znáte, kdo je lstivý a záludný. Alternativně může sen naznačovat období izolace nebo osamělosti. Musíte si udělat čas na zamyšlení nad nějakým problémem nebo se zamyslet nad svým životem.

Žába

Snění o žábě představuje potenciální a nečekanou změnu. Žába by ve skutečnosti mohla být princem v přestrojení a znamená tedy proměnu, obnovu nebo znovuzrození. Alternativně žába symbolizuje nečistotu nebo plodnost. Když ve snu vidíte skoky žab, naznačuje to váš nedostatek odhodlání. Máte tendenci přeskakovat z jedné věci na druhou. Případně je to signál, abyste podnikli důležité kroky k dosažení cíle.

 

Zdroj: