Jak se lépe vyspat?

Jak se lépe vyspat?
Každý z nás se někdy dostal od stádia permanentní únavy, ve kterém se nám jeví, že nehledě na tom, kdy a jak dlouho spíme, tak jsme stále unavení. 

Tradičně je popularizovaný fakt, že dospělý člověk potřebuje 6-7 hodin spánku denně. Je tomu ale skutečně tak? A pokud ano, lze toto pravidlo nějak obejít? 

Genetický dar 

Přestože stále plnohodnotně nerozumíme všem důvodům, kvůli nimž lidský organismus vyžaduje spánek víme, že při jeho nedostatku dochází ke značným defektům v oblasti kongitivní, emocionální, ale i motivační složky osobnosti. Chronická nespavost je velmi závažným problémem, který může vést k rozvinutí řady psychických problémů, či poruch a v krajních případech i k úmrtí.

Vědci z University of Colorado před pár lety provedli výzkum vzácného případu rodiny, jejíž členové vyžadovali pouze 4-5 hodin spánku denně, s tím, že se u nich nerozvíjely žádné negativní symptomy. V rámci toho byla nalezena mutace genu ADRB1. Podobné případy bývají velmi často medializovány, a tak slýcháme o genetických darech, které některým lidem umožňují spát 3, nebo dokonce i pouhé 2 hodiny denně bez následného pocitu únavy. 

Fázování spánku 

Většina z nás však tento dar nemá a jsme odkázáni k nutnosti spát minimálně 7 hodin denně. Přestože člověk je dlouhodobě schopen fungovat i s pouhými 6 hodinami spánku, pro optimální výkon představuje 7 hodin zlatý střed. Vzhledem k cirkadiálnímu cyklu se zdá logické těchto 7 hodin prodělat “v kuse”.

Nebylo tomu tak však vždy. Některé nálezy nasvědčují tomu, že před tím, než se člověk naučil suplementovat si světlo pomocí ohně, petroleje a nakonec elektřiny, byl spánek absolvován ve dvou fázích. První fáze započala ihned po setmění, s tím, že po 4 hodinách byl daný jedinec 1-2 hodiny vzhůru a poté ulehl do druhé fáze. Soudobí zastánci tohoto fázování proklamují, že tímto způsobem jsou schopní se vyspat daleko lépe a mezifáze pro ně představuje nejproduktivnější období dne. 

Optimalizace spánku 

Dvoufázový spánek je však pro většinu z nás těžko realizovatelný, zejména v zimních měsících. Lepší cestou pro vás bude zaměřit se na rušivé podněty, jako je hluk, či umělé osvětlení. Bílý šum je spolehlivým zlepšením vašeho spánku, ke kterému nepotřebujete nic víc, než mobilní zařízení a sluchátka.

Pomáhá nejen při uspávání kojenců, ale i dospělých jedinců a díky akomodaci ho po chvíli přestanete vnímat a usnete. Funguje na stejné bázi jako deprivace smyslových podnětů v rámci Ganzfeldova experimentu.

Sekundárně je důležité minimalizovat rušivé elementy působící na zrak. Spací maska v kombinaci s clonami by vás jich měla zbavit. Pokud můžete vyvarujte se také pití kofeinu, a to nejlépe až 12 hodin před spánkem, neboť to je doba, kterou jeho zpracování zabere. Pokud žádná z těchto metod nefunguje bude problém psycho – zdravotního původu a doporučujeme se vám obrátit na odborníka. 

Zdroj:

  • autorský text