Hvězdná znamení, která jsou zlá na rodinu partnera, pokud je partner otočen zády

Hvězdná znamení, která jsou zlá na rodinu partnera, pokud je partner otočen zády
Členy rodiny partnera bychom měli plně respektovat a podporovat. Přesto se mezi námi najdou i tací, kteří jsou milí na svou novou rodinu pouze v případě, že partner se nachází v těsné blízkosti. Je to i váš případ? Zde jsou hvězdná znamení, která jsou zlá na rodinu partnera, pokud je partner otočen zády.

Lev (23. července – 22. srpna)

Jste rodinně orientovaní, proto si vás také partner vybral. Je pln očekávání, že jeho rodinu přijmete takovou, jaká je, a budete s nimi vycházet. Nicméně se to neděje. Svého partnera milujete a v rámci svých možností jeho rodinu respektujete, ovšem pouze v jeho přítomnosti. Jakmile se váš partner otočí zády k vám všem a odejde z místnosti, jakmile máte pocit, že se vzdálil z doslechu, projevíte svou nedůvěru k ostatním členům jeho rodiny. Neprojevujete žádnou zdvořilost, pokud v ní nevidíte jisté výhody pro vás samotné.

Vodnář (20. ledna – 18. února)

Stejně jako Lev, také vy vidíte v rodičích a sourozencích svého partnera jisté výhody, které, pokud již nedokážou splnit, otočíte se k nim zády. Pokud již odmítají hlídat vaše potomky kvůli jejich zdravotnímu stavu nebo nemají peníze, které by vám mohli půjčovat, stane se z vás naprosto cizí člověk, který s touto rodinou nemá nic společného. Pokud nastane situace, kdy vám někdo nemůže vyhovět, začnete se jim posmívat, jakmile je váš partner pryč.

Ryby (19. února – 20. března)

V partnerství žijete s tvrzením, že vše musí být rozděleno rovným dílem a ke všem přátelům svého partnera se budete chovat jako ke svým vlastním. To často prohlašujete i o rodině svého partnera, nicméně ve svém nitru je nemáte rádi. Pokud byste po nich zdědili nějaký majetek, byli by to šlechetní lidé, ovšem nemají-li co nabídnout, aby uspokojili vaše potřeby nebo vám naslouchali, kdykoliv to potřebujete, vaše závislost na jejich přítomnosti se mění v nulovou.

Pokud jsou však členové partnerovy rodiny příliš milí a vy dostanete všechno, o čem sníte, vaše milá povaha se změní v okamžiku, kdy dostanete poslední požadovanou věc.

Beran (21. března – 19. dubna)

Rodinu vašeho partnera nikdy nepovažujete za svou vlastní rodinu, spíše je vnímáte jako další soupeře. Za své vlastní rodiče jste ochotni se bít, ale rodiče někoho jiného jsou vám naprosto cizí. Pokud se váš partner nachází v těsné blízkosti, jeho rodiče jsou zasypáni chválou, jací jsou to zodpovědní lidé.

Pokud se váš partner vzdálí, berete si od jeho rodičů více, než jim dáváte, a neberete se jako člen jejich rodiny. Tito naprosto cizí lidé vám jsou ukradeni až do doby, než se vrátí váš partner.

Zdroj článku: