Hvězdná znamení, která jsou soucitná a vždy věnují svůj čas sociální péči

Hvězdná znamení, která jsou soucitná a vždy věnují svůj čas sociální péči
Někteří lidé pomohou vždy, když mohou. Nedostatek času pro ně není výmluva. Jsou extrémně soucitní a štěstí druhých lidí je pro ně přednější než štěstí vlastní. Proto často navštěvují sociální zařízení jako dobrovolníci a pomáhají těm, kteří si sami pomoci nemohou. Najdete se zde?

Rak (22. června – 22. července)

Rádi pomáháte svým nejbližším, ovšem nezapomínáte ani na ty méně šťastné. Soustavně vyrážíte jim pomoci, aby se cítili alespoň trochu tak šťastně jako vy. Nenávidíte pocit, že ostatní lidé trpí. Rádi si vyslechnete problémy ostatních a nabízíte jim správné řešení. Také jste často viděni, jak jdete do domova seniorů, abyste si mohli dlouhé hodiny povídat s opuštěnými seniory. Nikdy nesoudíte lidi, vždy se jim věnujete bez ohledu na kulturu či věk.

Raci pomáhají bez ohledu na rasu, věk atd.,  Zdroj: Alexander Raths/ Shutterstock

Býk (20. dubna – 20. května)

Vždy stavíte ostatní lidi před sebe, pomáháte jim a nasloucháte jejich problémům. Vždy nabízíte taková řešení, která spíše pomohou, než ublíží. Myslíte při tom na všechny lidi kolem vás, nechcete, abyste někoho citově zranili. Rádi se staráte o ty, kteří jsou na mizině nebo těsně před pocitem vyhoření. Neodpustili byste si, kdybyste zjistili, že jste mohli něco udělat pro dobro ostatních lidí, ale místo toho jste nečinně přihlíželi. Logické uvažování je vaše hodně silná stránka, proto ji hojně využíváte například také v různých sociálních zařízeních, kde lidé vaši pomoc potřebují nejvíce.

Váhy (23. září – 23. října)

Kdybyste si měli volný čas užít pouze dopřáváním si toho nejlepšího, nebylo by to ono. Zrodili jste se se silnou touhou pomáhat ostatním lidem, proto není divu, že i vy poskytujete sociální služby jako dobrovolník. Vynaložíte veškeré úsilí k tomu, abyste někomu vhodně poradili a správně mu pomohli. Pokud jste někdy potkali člověka, který byl naprosto na dně, je více než pravděpodobné, že jakmile jste se loučili, dotyčný po dlouhé době vykouzlil na své tváři úsměv. Vaše rady jsou užitečné a naprosto ohromující. Nikdy se nestane, že byste poradili špatně člověku v tísni.

Vodnář (20. ledna – 18. února)

Pokud je někdo v nouzi a přizná se vám s tím, nikdy se nestane, že byste mu odmítli pomoci. Charity vás vždy zaujaly a vy sami pomáháte, jak jen můžete. Pro každého hledáte individuální řešení, které skutečně pomůže, a z tohoto důvodu se k vám lidé v nouzi pouze hrnou, poněvadž vycítí, že se o ně skutečně zajímáte a že to není pouhá přetvářka. Nevadí vám tvrdě pracovat, abyste dosáhli blaha ostatních lidí. Nezastavíte se, dokud nenaleznete to nejvhodnější řešení pro každého člověka. Pomáháte, jak jen můžete.

Zdroje článku: