Sociální fobie: Je to už porucha nebo jen tréma?

Sociální fobie: Je to už porucha nebo jen tréma?
Každý z nás se někdy necítí ve své kůži, když musí vystoupit před cizími lidmi. Avšak jedince se sociální fobií může vystupování před ostatními přimět až k intenzivní úzkosti. Přečtěte si jaké jsou příznaky sociální fobie, kdo jí nejčastěji trpí a zda ji lze léčit.

Sociální úzkostná fobie je jednou z nejčastějších duševních poruch. V průběhu života jí v některé fázi trpí až 13 procent obyvatelstva, přičemž ⅓ z nich skončí u závislosti na alkoholu či jiných omamných látkách.

Příznaky sociální fobie

Jedinci se sociální fobií se snaží vyhnout situacím, ve kterých přichází do kontaktu s větším množstvím lidí. Některým z nich dělá problém už jen vyjít mimo svůj bezpečný prostor jako je domov nebo kancelář. Při každém nevyžádaném kontaktu se začnou potit, zčervenají, stáhne se jim hrdlo a špatně se jim dýchá. Mají tendenci utíkat ze situací, kde by se mohli ztrapnit nebo být poníženi. Čím více se obávaným okolnostem vyhýbají, tím se z dlouhodobého hlediska úzkosti prohlubují. 

Přečtěte si, 6 nejběžnějších fóbií

Jaké jsou příčiny sociální fobie

Obzvláště ohrožení jsou teenageři, kteří jsou plaší nebo sociálně znevýhodnění. Sociální porucha se objevuje obvykle kolem třináctého roku a může souviset s nezdravým sociálním prostředím. Rozhoduje také genetická predispozice. Pokud někdo z vaší rodiny trpěl sociální fobií, existuje větší riziko, že postihne také vás.  

Jak se sociální fobie léčí

Útěchou může být, že na fobie existuje osvědčená terapeutická technika. Ta pacientům pomáhá zkoumat negativní sebeovládání a nahradit je racionálnějšími a pozitivnějšími myšlenkami. Osoby trpící sociální fobií se pod vedením psychoterapeuta učí relaxačním technikám a způsobům, jak čelit obávané situaci. Později si mohou určité situace nacvičit v bezpečných terapeutických skupinách, kde se nachází lidé v podobné situaci. Sociální fobie jsou snadno léčitelné, ale na prvním místě musí být vždy motivace samotného pacienta.   

Zdroje: