Workoholik není jen pracovitý: Proč je workholismus závislost jako každá jiná?

Workoholik není jen pracovitý: Proč je workholismus závislost jako každá jiná?
Známé úsloví praví, že bez práce nejsou koláče. Jen té práce nesmí být příliš. Workoholismus je v naší společnosti často vnímán jako ctnost. Bývá však velmi nebezpečný. Proč se žít s workoholikem nedá a jak to změnit?

Proč je workoholismus problém

Nejedna slavná a úspěšná persona se chlubí tím, jak vstává v pět hodin ráno a pracuje 20 hodin denně. Postačí si vzpomenout například na nejmenovaného současného ministra, který neviděl žádný problém v tom řídit hned dvě ministerstva najednou.

Závislost na práci alias workoholismus se stává v naší civilizaci stále rozšířenějším fenoménem. A to v negativním slova smyslu. Navzdory tomu, že bývá workoholismus vykreslován pozitivně, jde o skutečný problém s často fatálními dopady.

Zdroj: Autor: alphaspirit.it / Shutterstock

Přímo workoholici sebe samotné vnímají pozitivně, jako velmi pracovité jedince. O to je jejich stav zákeřnější. Workoholik si často neumí připustit, že jeho oddanost práci již přerostla únosnou mez.

K odborníkovi ho tak mnohdy nasměrují spíš jeho nejbližší, kteří začnou trpět tím, že se jim například tatínek nedostatečně věnuje. Workoholismus je totiž zpravidla mužskou záležitostí. Bývá doménou lidí na vyšších kariérních postech, workoholik však paradoxně ani úspěšný být nemusí.

Jak se projevuje workoholismus a jak ho léčit

Závislost na práci přitom může začínat nenápadně a poměrně nevinně. V této rané fázi je těžké ji odlišit od pouhého zápalu pro věc. Obecným rysem všech workoholiků je to, že práce je pro ně prioritou a nedokážou odpočívat.

Workoholik si často neumí připustit, že jeho oddanost práci již přerostla únosnou mez.

V krajním případě začne přepracovanému člověku jeho organismus jednoduše „vypovídat službu“. Typická je ztráta soustředění, potíže se spánkem, bolesti hlavy nebo žaludku. Hrozí rovněž celkový kolaps a psychické vyhoření.

Především je nutné, aby si workoholik svůj problém uvědomoval a byl dostatečně motivován ke změně. Práci pochopitelně není možné ze života zcela odstranit. Lze ji však dostatečně usměrnit tak, aby vedle práce dotyčnému zbýval čas i na jiné aktivity.

Nutná je návštěva psychologa, který pomůže workoholikovi přenastavit žebříček hodnot. Součástí terapie by mělo být uvědomění si důležitosti partnerských a jiných vazeb, které pomohou mimopracovní čas naplnit. Současně je vhodné si osvojit relaxační techniky.