Jak nejlépe zvládat vztek dítěte na veřejnosti

Jak nejlépe zvládat vztek dítěte na veřejnosti
Možná jste už také byli na ulici nebo v obchodě svědky hysterického záchvatu malého dítěte, které se při něm válelo na zemi a jehož maminka jen bezmocně přihlížela. Není to nic výjimečného a může to potkat každého rodiče. Tedy i toho, jenž se myslí, že jeho se to netýká. Dá se vztek dítěte nějakým způsobem eliminovat?

Co je to batolecí vzdor

Rodiče malých dětí ve věku od 18 měsíců do 4 let si ve velké většině případů procházejí ne zrovna příjemným obdobím vývoje svého potomka. Tak jako přichází u starších dětí puberta, tak u mladších hovoříme o batolecím vzdoru. Jeho typickým rysem je negativismus a odmítání jakýkoliv požadavků, které přicházejí od dospělého. Projevuje se trucováním, výbuchy zlosti, dupáním, křikem i válením se po zemi, a to obvykle na tom nejnevhodnějším místě – na ulici, v obchodě apod.

Zdroj: Autor: PR Image Factory / Shutterstock

Jaké má vzdor příčiny?

Dětský psycholog Zdeněk Matějček měl za to, že dětský vzdor má na svědomí jeho nezralá osobnost a nevyspělý nervový systém. Dítě se nedokáže vyrovnat se změnami okolo sebe, případně neumí zvládnout situaci, kdy si něco moc přeje, ale nemůže toho dosáhnout (typickým příkladem je odmítnutá koupě hračky nebo sladkostí). Tento vzdor je úplně normální a málokterý rodič se mu vyhne. Nejedná se o projev špatné výchovy nebo zkaženého charakteru dítěte.

Dá se záchvatu zlosti předejít?

Někdy dítě zlobí a vzteká se, když je unavené, nevyspalé nebo hladové. Podle Matějčka je možné nepříjemným situacím i předcházet – třeba tím, že na pochůzky do města a po nákupech si dítě s sebou vezme vlastní hračku nebo sladkosti, aby ho ty v obchodě již tolik nelákaly. Když už k záchvatu dojde, uplatňuje se také metoda pevného objetí, a to zejména jsou-li rodiče a dítě doma. Ve veřejném prostoru se doporučuje nechat dítě se vztekat a podejít stranou a jeho chování nevěnovat pozornost. Cokoliv říkat nebo dokonce nadávat a trest nemá cenu a rodiče tím ničeho kloudného nedocílí.

Když už k záchvatu dojde, uplatňuje se také metoda pevného objetí, a to zejména jsou-li rodiče a dítě doma.

Zároveň ale platí, až záchvat pomine, že rodiče by měli své dítě ujistit o své přízni a nic nevyčítat nebo nevyhrožovat. Dítě by mělo mít pocit, že je i tak milováno. Doporučuje se také o toto chování s dítětem posléze promluvit a vysvětlit si, co se vlastně stalo.

Zdroj:

  • autorský text