Sovy ve snech přináší moudré poselství a vynášejí na světlo tajemství
Foto: VladKK / Shutterstock

Sovy ve snech přináší moudré poselství a vynášejí na světlo tajemství

Obecně je sova spojována s moudrostí a magií. Jaké sny se nám o sově nejčastěji zdají a co mohou znamenat?

Sovy jsou osaměle žijící tvorové a jejich darem je vidět široko daleko. Každá kultura má pro sovu trochu jinou symboliku. V Řecku je sova znakem moudrosti, u domorodých amerických indiánů je výborným pozorovatelem a konečně v Číně představuje smrt, a to jako součást každodenního života. 

Zdroj: Autor: Alan Tunnicliffe

Sovy mají schopnost vidět to, co je ostatním skryto. Představují skryté znalosti, moudrost a intuici. Často jsou spojovány se smrtí, která přeneseně představuje velkou změnu nebo posun, jež se právě děje ve vašem životě. Sny, do kterých vám přiletí sova, představují hlubokou vnitřní změnu a transformaci na duchovní cestě. 

Sovy přinášejí výzvu čelit temným stínům a odvážně se pohybovat ve tmě. Z toho důvodu se tito krásní draví ptáci některým lidem mohou zdát strašidelní, vyvolávat úzkost a neklid. Avšak pokud čelíme emocím, před kterými se často skrýváme, stáváme se silnějšími a odolnějšími. Sovy jsou velkými učiteli a do snů přináší důležité lekce. Pokud vůči změnám nejste odolní, mohou se vám sovy ve snu vyjevit jako zlé. Pokud naopak změnu a růst vítáte, pak pro vás mohou sovy být inspirativními rádci a učiteli. Vždy jsou však znamením hledání hluboké duchovní pravdy a moudrosti.

Útočící sova

Sova, která na vás ve snu útočí, může představovat strach z toho, že se věci dějí, aniž byste cokoli mohli ovlivnit. V životě se odehrávají okolnosti, které nemůžeme ovlivnit, sebevíc se o to snažíme. Přicházíme o zaměstnání, měníme trvalé bydliště, vyrovnáváme se se smrtí. Věci jsou neustále v pohybu a ač můžeme ovlivnit mnohé, velká část zůstává neměnná. 

Když do vás sova klove

Klovající sova může upozorňovat na problém, který přehlížíte. Možná se snažíte utéct od nějakého konfliktu nebo odkládáte něco důležitého, co okamžitě vyžaduje vaši pozornost. Pokud se probudíte s pocitem strachu či ohrožení, mohlo by vám pomoci položit si otázku: “Co právě teď vyžaduje mou pozornost?” Možná je pro vás nepříjemné problému čelit, ale sen vám právě prostřednictvím sovy ukazuje, jak je důležité se k problémům stavět čelem.  

V Řecku je sova znakem moudrosti, u domorodých amerických indiánů je výborným pozorovatelem a konečně v Číně představuje smrt, a to jako součást každodenního života. 

Sova se nad vámi vznáší

Sova ve snu létající nad vámi nebo kolem vás je znamením důvěry. Možná se snažíte příliš usilovně najít nějaké řešení. Podívejte se na situaci z nadhledu jako moudrá sova. 

Sova s vámi mluví

Sova, která k vám mluví ve snu je hlubokým poselstvím moudrosti. 

Sova vás sleduje

Sova, která vás ve snu sleduje je silným symbolem intuitivního vnímání. Tento sen může být také znamením, že jste obdaření darem jasnozřivectví, jež čeká na probuzení. 

 

Zdroje:

  • https://journeyintodreams.com/owl-dream-meaning/
  • https://whatismyspiritanimal.com/animal-dream-meanings-n-z/owl-in-dream-meaning/
  • https://www.spirit-animals.com/
Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy