Sen o zkoušce

Sen o zkoušce
Sny o zkoušce jsou hořkosladkými výjevy, které kypí nostalgií a stresem. Jako takové představují jeden z nejuniverzálnějších snových symbolů a Jungův snář nám umožňuje je velmi snadno dešifrovat. Jednotlivé verze snů můžeme kategorizovat do tří variací, které se liší snovou katarzí.

Sedíte v lavici, v ruce svíráte propisku a nemůžete si vzpomenout na správnou odpověď. Státnice, maturita, nebo i test na řidičský průkaz jsou variacemi na sen o zkoušce, který odráží nepřekonaný komplex z minulosti, či naši aktuální situaci, ve které se s podobnou zkouškou potýkáme.

Variace č. 1 - Nemůžeme si vzpomenout na správnou odpověď 

Sedíte v lavici, v ruce svíráte propisku a nemůžete si vzpomenout na správnou odpověď. Státnice, maturita, nebo i test na řidičský průkaz jsou variacemi na sen o zkoušce, který odráží nepřekonaný komplex z minulosti, či naši aktuální situaci, ve které se s podobnou zkouškou potýkáme.

Pravděpodobně nejčastější forma snu je ta, v níž jsme se na test připravovali, ale nemůžeme si vzpomenout na správnou odpověď. Tato skutečnost symbolizuje jednak to, že správná odpověď existuje a v druhé řadě, že je zakódována v naší minulosti a již jsme se někdy s podobným problémem setkali. Pomocí introspekce a sebereflexe zhodnoťte svůj aktuální život, izolujte nejpalčivější problém a pokuste se zjistit, zda jste se s něčím podobným již někdy v minulosti setkali. 

Variace č. 2 - Zkoušku jsme neudělali 

Ve druhé formě tento sen představuje selhání před autoritou, či je odrazem povinnosti, kterou jsme nezvládli, nebo se obáváme, že ji nezvládneme, což se následně odráží i ve snu, kdy nás nevědomí na tuto případnou událost připravuje. Neberte to, jako znamení, že selžete, ale jako motivaci pro to se selhání vyhnout a zároveň připomenutí, že i po porážce život pokračuje dál.

Pokud vás v budoucnosti žádná podobná zkouška nečeká, sen je manifestací komplexu a selhání v minulosti, se kterým jste se doteď vnitřně nevypořádali. 

Varianta č. 3 - Vítězství 

Nejméně častá variace snu, ve které zkoušku zvládáme. Lidé mají obecně tendenci soustředit se více na katastrofické scénáře a spíše, než úspěchem jsme často motivováni touhou vyhnout se selhání.

Pokud se vám zdá o vítězství nad danou zkouškou, neznamená to nic jiného než ujištění, že problém, na který se chystáte zvládnete překonat a sen odráží vaši touhu po satisfakci, kterou vám toto vítězství přinese. Alternativně vám sen může připomínat, že podobný problém jste už jednou kdysi vyřešili a není důvod, aby se vám to nepovedlo i nyní.