Sen o zemřelém

Sen o zemřelém
Výklad snu o zemřelém vám přináší zprávu, radu, informaci či varování před nějakou kritickou situací. Sen o zemřelém příteli či příbuzném poukazuje na to, že prožíváte velmi složité období.

Snář říká, že sen o zemřelém přináší nějakou překvapivou zprávu, nebo životní změnu, která vás čeká. Sen také symbolizuje naše obavy z toho, že nás opustí někdo blízký, máme strach ze samoty a opuštění. Některé knihy uvádějí, že pokud si ve snu zemřelý řekne o vodu, znamená to, že jeho duše nenašla klidu a bylo by vhodné zopakovat smuteční obřad.

Sen o zemřelém vám také může přinést dobré zprávy. Navrátí se vám ztracený předmět nebo vaše společenské postavení. Může vám také předpovědět příjemné události v rodině, jako je svatba nebo narození dítěte.

Pokud máte ale před svatbou a zdálo se vám o zemřelém příbuzném, je to varování. Vaše manželství nemusí být šťastné.

Je-li ve snu zesnulý čelem k nám, je to dobré znamení. Jestliže stojí bokem k nám, sen nám předpovídá nemoc, a když stojí zády k nám, sen je varováním.

Vídáte-li zemřelého ve snu v hrobě, ještě jste se se svou ztrátou nevyrovnali.

Sen o zesnulých rodičích

Jestliže se vám zdálo o zesnulých rodičích, některé snáře uvádějí, že jde o varování. Naopak v některých snářích se dočtete, že takovýto sen dopomáhá k vnitřní rovnováze.

Sen o smrti sebe sama

Když ve snu uvidíte zemřít sami sebe, nelekejte se. Tento sen je předzvěstí dlouhého a spokojeného života. Pokud se tento sen ale opakuje, je třeba popřemýšlet nad vaším životem. Jste spokojení ve vztahu, v práci? Je třeba něco změnit, abyste se cítili lépe?  

Sen o mrtvém či zesnulém dědovi

Sen o zemřelém dědovi vám naznačuje, že rozhodnutí, ke kterému jste dospěli není správné a pravděpodobně jej nepůjde vzít zpět. Bude třeba se smířit s následky svého rozhodnutí.