Sen o psovi

Sen o psovi
Věrný společník a ochočená šelma. Psi symbolizují vnitřní démony, které lze správným způsobem však zkrotit.

Sny o psech jsou velmi častým jevem, který má překvapivě bohatý a v rámci rozvoje osobnosti relevantní význam.

Pes jako Stín

Zhruba 50 % populace České republiky vlastní psa. Logicky se z něj tak stává podnět, kterému je naše vědomí opakovaně vystavováno a na základě toho se stává obrazem, který je ve spánku zutilizován nevědomím. Přestože nejlepší přítel člověka je pro nás zdrojem radosti a potěšení je to v první řadě stále zvíře.

Zamyslíme-li se nad tím, co může pro naši mysl pes znamenat zjistíme, že v sobě zosobňuje potenciál jak pro agresi, tak službu. Neochočený a rozzuřený pes nás může zabít, ale dobře vychovány pes je přítelem na celý život. Napříč národy je tak pes dle snáře častým symbolem pro Stín, který má tytéž charakteristiky.

Integrace stínu

Seznámení se a partnerství se svým Stínem je jedním z nejdůležitějších, ale zároveň i potenciálně nejnebezpečnějších procesů, kterými může člověk projít.

Stínová integrace probíhá na základě poznání našich negativních vlastností, aspektů své osoby, které potlačujeme a odmítáme. Příkladem může být náš potenciál pro to druhým ublížit, a dokonce je i v rámci vhodných motivací jako je pomsta, či sebeobrana i zabít.

Pravděpodobně jste nedávno na nějakou takovou svou vlastnost narazili a nacházíte se nyní na rozcestí – buď se ji pokusíte integrovat, nebo ji budete ignorovat a zamítnete ji, což její budoucí zahrnutí značně stíží. Samotná integrace je poté také potenciálně nebezpečná, protože je prováděna pomocí přijmutí této své části, zahrnutí ji láskou a přijetím a nalezením způsobu, jak ji nepotlačovat, ale nechat na povrchu.

Lidé velmi často integrují Stín i nevědomě, jak je často k vidění u zdánlivě bázlivých dětí, které během puberty začnou s kontaktními sporty, které stojí na aktivním zapojení agrese.

Zdroj:

  • autorský text