Sen o pohřbu

Sen o pohřbu
Pohřeb je rituálem zármutku nad něčím, co jsme ztratili bez možnosti návratu. Do určité míry je ale také oslavou života. Tato věc, nad kterou truchlíme může být životní období, naše sny, či škodlivé návyky.

Sen o pohřbu je snem o finálním sbohem. Loučit se tak můžeme s pozitivními i negativními věcmi.

Když sny umírají

Jako děti vnímáme svět jako idylické prostředí bez hranic a limitů. Všechno je možné, všechno je dosažitelné a budoucnost je plná příslibů satisfakce našich snů a tužeb. Nemůžeme se v rámci toho dočkat na dospělost a realizaci těchto snů. Jakmile přijde zjišťujeme však, že realita je o poznání složitější. Naše vysněná práce je nám odmítnuta, akumulují se nám dluhy a sociální závazky a malé semínko v našem srdci, ze kterého měl vyrůst zářivý strom pomalu uvadá. Je možné ho ztratit úplně. Sen o pohřbu vás před tím varuje.

Úmrtí životního období

Jak jsme již nastínili, ztráta snů je provázaná s přechodem napříč životními obdobími. Přestože syndrom Petra Pana hojně rozšířený v současné generaci vypovídá o naší nechuti vzdát se mládí, tento proces je něčím, čím musíme projít chceme-li vést produktivní a smysluplný život. Procházíte-li změnou způsobenou stárnutím je logické, že to ve vašem nevědomí vyvolá obrazy blížící se smrti a tím i pohřbu.

Neberte rozloučení se s předcházejícím vývojovým stádiem jako nutně negativní proces, ale i jako oslavu toho, co jste prožili.

Smrt návyků

Snář avizuje, že loučit se lze i se škodlivými návyky jako je kouření, či konzumace alkoholu. Přestože vědomě cítíme hrdost nad vítězstvím, kterého jsme dosáhli překonání takového zlozvyku s sebou přináší i ztrátu, neboť podobné návyky se za čas stávají inertní součástí naší osobnosti. Tím, že obětujeme svoji přítomnost, však otevíráme brány pro lepší budoucnost.

Zdroj:

  • autorský text