Sen o novém vztahu

Sen o novém vztahu
Ve snu může symbolizovat touhu po změně, revaluaci přístupu k vlastnímu nitru či bližší obeznámení se s univerzálním principem opačného pohlaví uvnitř nás.

Nový vztah je plný dobrodružství a extatické vášně. Je to období nejintenzivnějších pocitů, upnutí se na druhého, smlouvání a prozkoumávání neprobádaného světa, který je zamčený za sladkým úsměvem našeho protějšku.

Varianta č. 1 – Touha po změně

Ve snu může symbolizovat touhu po změně, revaluaci přístupu k vlastnímu nitru či bližší obeznámení se s univerzálním principem opačného pohlaví uvnitř nás. Snář nabízí tři různé výkladové roviny – tou první je touha po změně.

Ať už jsme v dlouholetém partnerském vztahu či zauzlení v rutinách pracovního života, je zcela přirozené, že po čase dojde k akomodaci našich psychických sil, které se dožadují změny.

Dle jedné psychologické kategorizace emocí je na nudu nahlíženo jako na předstupeň znechucení, které následně vede ke strachu a hněvu. Pokud s vámi tento výklad rezonuje, zaměřte se na fádní části svého života a pozměňte je. Nezapomeňte však, že destrukce a opuštění není změna, ale vzdání se schopnosti vaši situaci vhodným způsobem modifikovat.

Nový vztah je plný dobrodružství a extatické vášně, Zdroj: fizkes / Shutterstock

Varianta č. 2 – Revaluace přístupu k nitru

Vstoupení do nového vztahu může značit i nový přístup vůči sobě samému. Zaměřte se na detaily. Byl-li vztah, o kterém se vám zdálo, idylického charakteru, je pravděpodobně změna tohoto přístupu pozitivního charakteru a obráceně. Sen nás může rovněž k této změně nabádat. Pro rozpoznání toho, jakou změnu nám nevědomí doporučuje, je klíčový kontext snu.

Varianta č. 3 – Anima & Animus

Třetí výklad jde nejhlouběji a na nový vztah nahlíží jako na setkání se s vnitřním aspektem opačného pohlaví. Zatímco v případě žen je to vnitřní muž, kterému říkáme animus, u mužů se jedná o animu neboli vnitřní ženu. Internalizace a kultivace těchto principů nám pomáhá rozvíjet asertivitu, emoční inteligenci a optimalizuje náš vztah vůči autoritám a opačnému pohlaví. Jste-li ostýchaví, animus vám posílí vaše sebevědomí.

Zdroj článku:
  • Autorský text