Sen o jaru
Foto: Spessart Stefanie / Shutterstock

Sen o jaru

Jaro symbolizuje znovuzrození, lásku a život. Ve snu se mohou tyto jeho aspekty různými způsoby vztahovat k našemu vlastnímu životu.

Jaro je příkladem univerzálního symbolu, který obstál zkoušku času. Stejně, jako keltové a původní obyvatelé Evropy skrz jarní slunovrat oslavovali vítězství života nad smrtí i křesťanská tradice následně navázala na tuto symboliku skrz ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Varianta č. 1 – Láska a život

Po mrazivých zimních měsících nás jaro vítá kaskádou barev, zvuků a rozmanitých podnětů. Lesy švitoří, louky se zelenají a rostliny kvetou, jako o život. Stejně tak i my můžeme po černobílé zimě, být jarem revitalizováni a probuzeni. Cítíme se motivováni a plní energie. Sen o jaru je projevem našeho očekávání překlenutí aktuálních strastí a přenesení se do optimističtějších a nadějnějších dní zítřejších.

Aspekt lásky k tomu neodmyslitelně patří. Přestože v současné společnosti je láska chápána především ve své romantické podobě, jako projev něhy v dyadickém partnerském vztahu, láska je daleko obecnějším všeobjímajícím konceptem. V rámci jara hovoříme nejen o lásce k přírodě, ale i sobě samému a lásce k životu ve vší jeho chaotičnosti, nepředvídatelnosti a strastiplnosti. Meditujte nad svými problémy a rozjímejte nad pocitem, který zaplaví vaši mysl poté, co je překonáte a váš život se opět rozkvete.

Varianta č. 2 – Znovuzrození

V úvodu avizovaný aspekt znovuzrození je dalším symbolem, který snář vnímá jako s jarem neodmyslitelně spjatý. Co znamená na individuální a profánní rovině? Během našich životů často narážíme. Jako vlny zamknuté v oceánu jsme nuceni znovu a znovu se tříštit o skály. Naše sny. Naše touhy. Naše ideály. Vše bude dříve nebo později podrobeno zkoušce a rozbito na kovadlině osudu, neštěstí a bolesti. Je zcela přirozená přestat věřit v sebe, ve své ideály a v to, že přijde zářivější den, kdy nebudeme zmítaní problémy, dluhy, obavami a strachem.

Ať se však sebevíc snažíme racionálně dospět k této relativizaci naší situace, jiskra naděje v nás vždy stále zůstává a z nevědomí může následně vyvěrat na povrh právě v podobě jara.

Jaro je příslibem. Příslibem toho, že se nám podaří tyto problémy, komplexy a neadekvátní kognitivní strategie překlenout. Staří stoikové věřili, že na cestě životem nemáme lamentovat nad tím, proč právě my jsme byli postihnuti neštěstím a zdánlivě nepřekonatelnou překážkou. Stoikové věřili, že těmto palisádám osudu, které nám brání v dosažení našeho subjektivního štěstí se nemáme snažit vyhnout, ale vydat se jim vstříc, neboť překážka je směr.

Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy