5 tipů, jak rozvíjet dětskou paměť a představivost prostřednictvím snů

5 tipů, jak rozvíjet dětskou paměť a představivost prostřednictvím snů
Povídáte si s dětmi o jejich snech? Marta Helingerová v knize Sny jako zdroj sebepoznání popisuje několik tipů, jak přistupovat ke snům našich dětí. Sdílení snů je podle ní nedílnou součástí výchovy dítěte.

Stimulace

Začínat každé ráno povídáním si o snech může být prospěšné nejen pro váš vztah, ale také pro dobrý vývoj vašeho dítěte. Rozvíjení představivosti, paměti a emocionálního cítění dítě obohacuje a rozvíjí. Obrazotvornost dětské mysli se rozšiřuje, dítě se stává zvědavějším a získává touhu dále prozkoumávat svět. O snech si můžete povídat, zapisovat je nebo zajímavé momenty z nich nakreslit. 

Vnímavost

Pozorným nasloucháním dáváme dítěti najevo, že je pro nás jeho svět důležitý a jeho sny bereme vážně. Každé zlehčování může na dítě působit jako nepřijetí jeho samého. Empatickým přístupem dítěti ukazujeme, že pocity každého člověka jsou důležité. Dítě si buduje důvěru a získává jistotu, že za námi může přijít, kdykoli se nebude cítit dobře. Potom nerozhoduje, je-li spouštěčem noční můra nebo nějaká situace v životě. 

Pozitivita

Pozitivní zájem rodiče o dětské sny buduje v dítěti kladný náhled na svět a pomáhá mu pěstovat sebedůvěru. Dospělí někdy mohou na dítě nevědomky působit ustaraně a zaneprázdněně. Necháme-li si prostor pro sdílení snů, pocitů a myšlenek, ubezpečujeme dítě, že svět není jen plný starostí, ale je také zábavný a příjemný.

Jedinečný přístup

Každý sen je jedinečný. Pokud necháme dítě vyprávět jeho vlastní sny a pozitivně je oceníme, může se cítit jako jedinečná bytost se svými neobyčejnými vlastnostmi, touhami i strachy. Dítě zde ideálně není srovnáváno a má svůj individuální prostor k projevení se. 

Vřelost

Prostřednictvím hovorů o snech dítě ví, že na prožívání nových podnětů není samo. Rodiče už jen prostřednictvím naslouchání a otevřené náruče dítěti hodně pomáhají se zpracováním jeho pocitů. Díky tomu se dítě cítí bezvýhradně přijímané a milované. Děti, které ve svém dětství zažívají citovou blízkost a pocity důvěry, dokáží mít soucit s druhými lidmi.

Zdroj:

  • Sny jako zdroj sebepoznání, Marta Helingerová (Grada, 2016)