Vědci zjistili, že sny s prvky násilí mohou být varovným signálem pro odhalení mozkové poruchy

Vědci zjistili, že sny s prvky násilí mohou být varovným signálem pro odhalení mozkové poruchy
V odborném časopise Journal of Neurology zveřejnili vědečtí pracovníci studii, ve které uvádí, že často opakující se sny s výraznými prvky násilí jako je mlácení, kopání a křik, mohou být jedním z příznaků mozkové poruchy včetně Parkinsonovy choroby a demence.

Neurodegenerativní poruchy mohou začít mnoho let před prvními omezujícími příznaky, na které pacient nebo lékař upozorní. Jedním z prvních nepatrných příznaků mohou být právě časté noční můry, během kterých snící zažívá agresi nebo se sám během spánku agresivně chová.

Vědci z lékařské kliniky Mayo v Minnesotě vedli výzkum na 27 pacientech (z nichž pouze 3 byly ženy), u kterých se objevila spánková porucha minimálně 15 let před prvními viditelnými příznaky neurodegenerativního onemocnění. U 13 pacientů se vyvinula mírná kognitivní porucha s pravděpodobnou demencí, 12 pacientů onemocnělo Parkinsonovou chorobou, jedna osoba trpěla Parkinsonovou demencí a jeden pacient atrofií více systémů, jež způsobuje příznaky podobné Parkinsonově chorobě.   

Lékaři zjistili, že odhalení těchto varovných příznaků může výrazně usnadnit léčbu časným sledováním pacienta dlouho předtím, než se mozkové funkce zhorší.

Vědci došli k závěru, že porucha spánku s přibližnou pravděpodobností 0,5 procenta postihuje převážně starší osoby. Mezi hlavní příznaky spánkové poruchy patří živé sny doprovázené agresivním chováním. Snící přichází o normální spánkovou paralýzu a jeho tělo snáze reaguje na emoce ve snech. Ve spánku je často agresivní, kope, vykřikuje, a dokonce může zranit osobu, která spí vedle něj.  

Vědci doufají, že všechny nové poznatky ohledně včasné prevence jim pomohou vyvinout novou léčbu, která postup těchto nemocí zpomalí nebo dokonce zastaví.

Parkinsonova choroba je jednou z nejčastějších neurodegenerativních onemocnění u lidí staršího věku, ale může postihnout i člověka před čtyřicítkou. Přestože v současné době neexistuje způsob léčby, průběh nemoci lze zpomalit. Včasná diagnóza je zásadní pro brzké nasazení léčby.

Zdroje: