Děti alkoholiků mohou mít k této závislosti také sklony. Záleží na mnoha faktorech

Děti alkoholiků mohou mít k této závislosti také sklony. Záleží na mnoha faktorech
Možná jste si někdy položili otázku, zda rodiče závislí na alkoholu mohou tento sklon předat skrze geny svým potomkům. Vědecké studie ukazují, že je tomu skutečně tak, ovšem vyšší riziko možné závislosti ještě neznamená, že jí člověk musí propadnout. Roli hraje celá řada dalších věcí.

Závislost na alkoholu a genetika

Genetická predispozice znamená, že vaše geny vytvářejí zvýšenou pravděpodobnost, že budete mít určitou nemoc, rys nebo chování. Nemusí vždy způsobit rozvoj nemoci nebo rysu, ale má tendenci k rozvoji přispívat, proto můžete být k něčemu náchylní, ale nemusí se to nikdy vyvinout.

Studie ukazují, že alkoholismus lze přibližně z 50 % připsat genetice. Ti, kteří ho mají v rodinné anamnéze, mohou mít vyšší riziko vzniku problému s pitím. Naše DNA určuje fyzické vlastnosti (např. barvu očí) a charakteristiky chování (např. agrese). Tyto geny nám předávají rodiče a s nimi i možnou predispozici k závislosti na alkoholu. Nicméně lidé, kteří zdědí geny, jež je činí náchylnými k alkoholismu, mohou být zodpovědnými konzumenty, případně se alkoholu nemusejí nikdy ani dotknout. Geny samy o sobě neurčují, jak člověk skončí, důležité jsou pochopitelně i další faktory, zejména vliv prostředí.

Neexistuje jediný gen zodpovědný za alkoholismus

V našem DNA se nacházejí stovky genů, jež mohou zvýšit riziko sklonu k alkoholismu. Existují behaviorální geny předávané z generace na generaci, které by mohly daný sklon ovlivnit. Duševní onemocnění, jako je deprese a schizofrenie, jsou častější u lidí s rodinnou anamnézou těchto poruch. U lidí s duševním onemocněním je pak větší riziko, že se uchýlí k návykovým látkám coby způsobu, jak se s problémem vyrovnat. Duševní poruchy mohou být dědičné (a environmentální), což částečně osvětluje složitou souvislost mezi genetikou a závislostí.

Genetická výbava je jen polovinou alkoholové rovnice

K alkoholismu může vést nespočet faktorů: práce, stres, vztahy. Naše dědičné chování interaguje s prostředím a tvoří základ našich rozhodnutí. Někteří lidé jsou citlivější na stres, takže je pro ně těžší vyrovnat se např. s hektickým zaměstnáním. Jiní se obrátí k alkoholu poté, co zažijí traumatizující událost. I ti, kteří mají vysoké genetické riziko zneužití návykových látek, musejí být nejprve vedeni nedědičným faktorem. Čím více rizikových faktorů člověk má, tím větší je pravděpodobnost vzniku závislosti. Patří sem agresivní chování v dětství, nedostatečný rodičovský dohled, chudoba, dostupnost alkoholu a experimentování s ním.

Léčba závislosti na alkoholu
Léčba závislosti na alkoholu | Zdroj: Kmpzzz / Shutterstock

Mezi ochranné faktory se řadí dobré sebeovládání, rodičovská podpora, dobré známky, protialkoholní politika aj. Obzvláště rizikové pro ty, kdo mají genetické sklony k alkoholismu, je fyzické nebo sexuální zneužívání, tlak vrstevníků a již zmíněné duševní onemocnění. Máte-li více příbuzných se závislostí na alkoholu, možná jste zdědili geny, které vás v tomto směru ohrožují. Můžete ale přijmout opatření, abyste závislosti zabránili. Nejlepším způsobem je znalost rodinné anamnézy, udržování zdravých přátelství, posílení rodinných vazeb, vyhledání vztahového poradenství, zvládání stresu a pochopení příznaků závislosti.