Zpět do práce po mateřské dovolené. S grácií a bez výčitek

Zpět do práce po mateřské dovolené. S grácií a bez výčitek
Čas letí jako voda a vy odkrajujete poslední týdny rodičovské dovolené. Návrat do zaměstnání může být pro mnohé maminky příjemná změna, vybočení ze stereotypu a zlepšení finanční situace, ale také velký stres vyvolaný obavami, jak skloubí pracovní povinnosti s nekončící péčí o děti i celou domácnost.

Mateřství a s tím spojená mateřská a navazující rodičovská dovolená vysloveně představují vichřici v životě celé rodiny, především obrovskou změnu pro ženu. Další zemětřesení v domácnosti způsobí konec rodičovské dovolené, když děti nastoupí do školky a matka začne opět pracovat. Jak si s novou situací poradit a nezbláznit se?

Kontakt, kontakt a zase kontakt

Z celkového hlediska je lepší, když se i po nástupu na mateřskou stále o firmu, kolegy zajímáte. Pokuste se s nimi zůstat i nadále v kontaktu. Budete-li mít možnost, čas a sílu, vykonávejte pro firmu drobné úkoly. Vše později zúročíte ve svůj prospěch. Péče o děti je sice náročná, zabere moře času, avšak neznamená konec světa ani života. Dříve nebo později dokážete vyskočit z rozjetého kolotoče a ušetříte chvilku, abyste se opět ponořila do svého oboru, udržela krok a nepoztrácela získané vědomosti.

Pokud jste během mateřské pauzy nebyly v kontaktu se svým pracovištěm a oborem, je žádoucí, abyste několik měsíců před nástupem do zaměstnání kontaktovali zaměstnavatele, osobně se setkali a zjistili, kam se vše posunulo, k jakým změnám během vaší nepřítomnosti došlo, co si budete muset dostudovat a osvojit, co se od vás očekává. Věřte nám, štěstí totiž přeje připraveným. Šéfovi také dáte najevo svůj zájem.

Rozhodně si musíte ujasnit, zda se vrhnete do práce rovnou po hlavě, nebo se budete zpočátku držet při zemi. Současnost nabízí různé možnosti, jak si upravit pracovní režim, pochopitelně záleží na práci a zaměstnavateli. Odvážné ženy zvolí plný úvazek. Kdo upřednostňuje pozvolnější rozjezd, domluví si zkrácený úvazek, klouzavý úvazek či částečný home office. S nadřízeným byste měla probrat, zda zvládnete přesčasy a budete moci absolvovat služební cesty. Předmětem hovoru by také mělo být řešení onemocnění dítěte. Zůstanete na ošetřování? Zvládnete pracovat z domova?

Pokud se vracíte na místo činu, před oficiálním nástupem můžete navštívit kolegy. Pozdravte je, přineste jim sušenky nebo je pozvěte na kávu. Zavzpomínáte na staré časy, ale také získáte informace o personálních změnách, jistě za ty měsíce až roky k nějakým došlo. Také byste se měla připravit na fakt, že mladí kolegové budou draví, překypující skvělými nápady a veškerý čas mohou věnovat pouze zaměstnání.

Než se oficiálně vrátíte do práce, můžete přijít své kolegy pozdravit.
Než se oficiálně vrátíte do práce, můžete přijít své kolegy pozdravit | Zdroj: fizkes / Shutterstock

Šetrná příprava rodiny

O nástupu do práce byste měli hovořit také doma. Postupně na novou situaci připravovat děti, ale také nezapomínejte ani na partnera. Žádná žena (ani žena-matka) nedisponuje nadpřirozenými schopnostmi a není stroj, rodina si musí uvědomit, že už hlavní náplní dne matky nebude vaření, uklízení, praní, ale minimálně 8,5 hodiny stráví v práci. V rámci zachování duševního zdraví a fungujících vztahů se nebojte část povinností delegovat na partnera. Hodně zvládnou i děti.

S nástupem matky do zaměstnání v naprosté většině případů nastupuje dítě do školky. Obrovská změna pro všechny, proto by bylo skvělé, kdybyste měla možnost ratolest do zařízení umisťovat již o několik týdnů či měsíců dříve. Postupně děťátko adaptovat, aby ten šok nebyl příliš velký.

Sebevědomá žena

Mnohé maminky během mateřské pauzy komunikují především s dítětem. Pohybují se v sociální bublině s dalšími matkami. Tyto skutečnosti mohou snížit jejich sebevědomí. Ovšem pozor. Uvědomte si, kolik stresových situací jste během těch let prožila, co všechno jste musela během chvilky vyřešit, kolik činností jste dokázala zvládnout, jak jste se naučila efektivně pracovat s časem a stala jste se manažerem celé rodiny. Vynikající průprava. Nemyslíte?