Láska má mnoho podob a tváří. Staří Řekové jich rozlišovali hned 8, kterou prožíváte právě teď vy?

Láska má mnoho podob a tváří. Staří Řekové jich rozlišovali hned 8, kterou prožíváte právě teď vy?
Zatímco my máme pro lásku jen jedno slovo, staří Řekové ve své snaze o moudrost a sebepochopení našli osm různých typů lásky, se kterými se všichni setkáváme i dnes.

8 různých typů lásky

Existuje několik druhů lásky. Staří Řekové jich rozlišovali hned 8, z nichž každá byla označena jiným slovem. A všechny jsou aktuální i dnes: 

  • Eros (sexuální vášeň)
  • Philia (hluboké přátelství)
  • Ludus (hravá láska)
  • Agapé (láska ke všem)
  • Pragma (dlouholetá láska)
  • Philautia (láska k sobě samému)
  • Storge (rodinná láska)
  • Mania (posedlá láska)

Eros (sexuální vášeň)

Eros je slovo označující romantickou a vášnivou lásku a je pojmenováno po řeckém bohu lásky a touhy Erosovi (obdoba Amora v římské mytologii). Při této lásce lidé překračují své hranice a velmi se fyzicky a citově angažují. Tehdy se lidé nemohou nabažit toho, že jsou se svým partnerem nebo milencem.

Philia (hluboké přátelství)

Philia představuje lásku mezi přáteli, která může být často stejně důležitá jako láska romantická. Philia může znamenat lásku mezi sobě rovnými, lásku spojenou s myslí a lásku mezi lidmi, kteří prožili těžké chvíle. Pochází od řeckého filozofa Platóna (odtud myšlenka platonického přátelství).

Ludus (hravá láska)

Ludus je hravý a láskyplný typ lásky. Může to znamenat lásku a vzrušení, které cítíte, když jste do někoho zamilovaní nebo když se s ním teprve seznamujete. Ludus může označovat flirtování a škádlení v počátečních fázích vztahu, ale také hravou náklonnost mezi přáteli a dětmi.

Agapé (láska ke všem)

Agapé je duchovní druh lásky, který zahrnuje obrovskou empatii. Tento druh lásky znamená, že druhé přijímáme, odpouštíme jim a důvěřujeme jim. Pojmy láska a oběť v rámci agapé lze považovat za nejvyšší formu lásky, zejména v křesťanství.

Zdroj: Jacob Lund / shutterstock

Pragma (dlouholetá láska)

Pragma znamená dlouhotrvající lásku. Je to láska, která přetrvává a zraje v čase a má smysl. Tento druh lásky často zahrnuje kompromisy ze strany obou účastníků vztahu, stejně jako trpělivost a toleranci. Zaměřuje se spíše na to, aby láska zůstala, než aby se člověk jen zamiloval.

Philautia (láska k sobě samému)

Možná si myslíte, že naše moderní pojetí sebelásky je docela nová věc, ale ve skutečnosti se jedná o koncept, který existoval už v dobách starých Řeků.

Philautia znamená lásku k sobě samému nebo soucit se sebou samým a Řekové se domnívali, že láska k sobě samému znamená širší schopnost milovat ostatní, což je něco, z čeho bychom se mohli učit i dnes, pokud jde o péči o sebe sama. Aristotelés tvrdil, že všechny přátelské city k druhým jsou prodloužením citů člověka k sobě samému.

Storge (rodinná láska)

Storge označuje lásku mezi členy rodiny, jako je láska mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci nebo mezi starými přáteli, kteří se cítí jako rodina. Vytváří pocit bezpečí, jistoty a vzájemné podpory, stejně jako radost, která pramení ze společných vzpomínek.

Mania (posedlá láska)

Mánie může být žárlivým a obsedantním druhem lásky. Často zahrnuje pocity spoluzávislosti nebo pocit, že vás jiná osoba uzdraví a doplní. Dnes bychom však toto chování považovali spíše za příznaky nezdravého nebo toxického vztahu než za pozitivní druh lásky.

Zdroje článku: