Narodili jste se ve znamení Vah? Přečtěte si, jaká je Vaše povaha, schopnosti, klady i zápory

Narodili jste se ve znamení Vah? Přečtěte si, jaká je Vaše povaha, schopnosti, klady i zápory
Jste Váhy a chcete se o sobě dozvědět více? Skvělé, zde se dočtete o svých silných, ale i slabých stránkách a dalších zajímavých vlastnostech, které máte.

Jaká osobnost jsou Váhy?

Váhy je obtížné skutečně pochopit, protože navenek působí tak rozporuplně. Jsou současně extrovertní i introvertní, strategické i spontánní, soustředěné i intuitivní. Díky této proměnlivosti je obtížné určit jejich skutečný charakter. Jsou celou konstelací osobností. Váhy se liší podle toho, koho mají kolem sebe.

Je to proto, že Váhy si cení empatie. Jsou vnímavé. Dokážou být zrcadlem druhých lidí. Z tohoto důvodu mají silné názory na druhé lidi, ale dlouho jim trvá, než pochopí samy sebe.

Chtějí být obdivovány ne pro své nadání, ale pro svůj šarm. Chtějí být vnímáni jako zodpovědná postava, která dokáže vyvážit bouřlivé živly kolem sebe. Když jsou nešťastní, cítí intenzivní pocit viny a studu, protože vědí, že jejich neštěstí ovlivňuje všechny kolem nich.

Jsou současně extrovertní i introvertní, spontánní, soustředěné i intuitivní, zdroj: Flamingo Images / Shutterstock

Jaké jsou slabé stránky Vah?

Váhy jsou soucitní a empatičtí lidé. Jsou ochotné vyjít druhým vstříc, aby jim pomohly. Nemají rády konflikty a vyhýbají se konfrontacím. Tyto vlastnosti vedou k tomu, že se nechají druhými manipulovat. Váhy mají také tendenci být nerozhodné. Tolik se zajímají o pocity druhých lidí, že nechávají ostatní, aby rozhodovali za ně.

Váhy kladou velký důraz na názory druhých. Přestože se tajně děsí negativního hodnocení, těžko se vyhýbají pozornosti. Potřebují, aby si jich někdo všiml, aby se cítily potvrzené.

Váhy by měly zjistit, že pozitivita je svým způsobem klam. Váhy jsou svázány omezeními svého těla a mysli. Jsou omezeny hranicemi toho, co jim říká jejich pět smyslů. Jsou schopny pochopit chuť světa, ale ne jeho barvu. Nejsou schopny interpretovat základní mikrosignály, které vysílají ostatní.

Čeho se Váhy bojí?

Váhy se bojí být samy. Strach z odloučení od kolektivu je součástí jejich prvotní psychické výbavy. Váhy se bojí neznámého. Bojí se vlastních tajemství. Svůj život jsou schopny organizovat s tak složitou strukturou, že jen zřídka čelí skutečně neznámým situacím.

Váhy se obávají, že budou žít svůj život v neustálém stavu strachu. Bojí se, že strach bude neustále diktovat jejich chování. Tento strach ochromí jejich schopnost být šťastní. Že jim strach bude bránit v dosažení jejich cílů. Bojí se, že se tento strach nahromadí v nepřekonatelnou překážku. Nechtějí riskovat a raději by zemřeli na zlomené srdce než na nudu.

Váhy se bojí být samy, zdroj: HTeam / Shutterstock

Proč jsou Váhy tak rozzlobené?

Zdrojem hněvu Vah je napětí mezi tím, jaký by podle nich měl život být, a tím, jaký ve skutečnosti je. Fantazírují o úspěchu, vlivu a moci, ale mají pocit, že k jejich dosažení musí pracovat tvrději než ostatní lidé. Váhy si vedou vnitřní seznam svých uměleckých a intelektuálních hrdinů a idealizují si jejich svobodu a nespoutanost. Chovají tajnou závist. Také se rozčilují, když mají pocit, že je ohrožena jejich integrita. Jsou nesmírně citliví, takže je jakákoli kritika hluboce zasáhne.

Nudí se Váhy snadno?

Problémem Vah není nuda. Jejich problémem je monotónnost. Opovrhují jakoukoli opakující se činností. Nesnášejí, když uvíznou ve stejných zaběhnutých kolejích, v nichž zřejmě uvízli ostatní lidé. Touží po rozmanitosti a dobrodružství a dokážou být nesmírně vynalézavé při hledání způsobů, jak se nechat vybízet, bavit a inspirovat.

Proč jsou Váhy tak krásné?

Váhy si cení krásy. Proto mají často vynikající držení těla a oční kontakt. Jsou mistry v oblékání, které zvýrazňuje jejich nejlepší fyzické rysy. Vědí, že to, jak se cítí, přímo souvisí s tím, jak vypadají, a proto využívají svůj vzhled k vyjádření svých nálad.

Kdo je spřízněnou duší Vah?

Váhy jsou znamením, které se nejsnáze pozná podle kontrastu mezi jejich zevnějškem a vnitřkem. Jejich zevnějšek je kultivovaný, vyrovnaný a celkově příjemný, ale vnitřek je často kalný, nejistý a v neustálém pohybu. Jejich spřízněnou duší je někdo, kdo je schopen tuto dichotomii překlenout.

Spřízněná duše Vah je někdo, kdo je příjemný. Potřebují někoho, kdo jim dokáže být oporou v těch nejrozpačitějších chvílích. Pokud se cítí ztracené v mlze, měla by být jejich spřízněná duše jejich majákem.

Znamení váhy:

  • Symbol: Váhy
  • Datum: 22. září – 23. října 2021
  • Prvek: Vzduch
  • Vládnoucí planeta: Venuše
  • Vlastnosti: Nesnáší samotu, dobrý estetik, vyhýbá se konfliktům, vidí všechny strany, sklon k fantazii, neumí se rozhodovat
  • Slavní: Friedrich Nietzsche, Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow, Neil DeGrasse Tyson