Který typ lidí věří v astrologii nejvíce?

Který typ lidí věří v astrologii nejvíce?
Astrologie je zakořeněná v historii lidstva už od pradávna, kdy se lidé snažili vyčíst svou budoucnost, budoucnost národa, země nebo jejich blízkých z hvězd.

Mnoho lidí věří, že období, ve kterém se narodí, je ovlivňuje po celý jejich život. Věří totiž ve 12 znamení zvěrokruhu, které mají vliv na osobnost jednotlivce. Konstelace hvězd a planet může mít vliv na aktuální rozpoložení, to, jak se nám věci daří, nebo nedaří.

Kdo tedy v astrologii věří nejvíce?

Statisticky je dokázáno, že o astrologii se zajímají převážně ženy, především ženy středního a vyšší věku. Z dostupných výzkumů je patrné, že lidé, kteří se zajímají o astrologii jsou z 87% ženy. Dnešní mladá generace má sklony více věřit vědě a upouštět od tradičních záležitostí, jako je astrologie. Pochopení, proč lidé věří v astrologii, je důležité.

Ačkoli se astrologie sama o sobě může zdát neškodná, koreluje také s vírou v jiné pseudovědy a konspirační teorie. Mnoho lidí, kteří věří v astrologii, má tendenci věřit i ve výklady karet, navštěvovat kartářky, věštce, věštit budoucnost z čar života, které se objevují na rukách každého člověka. 

Proč lidé věří v astrologii?

Existuje mnoho psychologických faktorů, které hrají roli ve vysvětlení takovéto víry. Patří mezi ně naše touha cítit se spojen s něčím větším, než jsme my sami, naše touha získat pocit kontroly v nepředvídatelném světě a naše tendence brát na vědomí důkazy, které zjevně podporují naše přesvědčení – ale ignorovat jakýkoli důkaz, který jim odporuje.

Statisticky je dokázáno, že o astrologii se zajímají převážně ženy, Zdroj: Shyntartanya / Shutterstock

Které země věří v astrologii nejvíce?

V astrologii věří nejvíce národy, které nejsou až tak vyvinuté a zasažené moderními technologiemi a vědou. Často to bývají národy afrických kmenů, které si i do dnešních dní snaží držet odstup od moderního světa a stále věří více na věci, kterou jsou mezi nebem a zemí. Tedy i na astrologii.

Podle vědeckých dat má astrologie nejvíce příznivců v Indii. Indie se drží na prvním místě ve vyhledávání Google souvisejících s astrologií. Indie má svůj vlastní systém známý jako védská astrologie, který se používá k domlouvání sňatků a předpovídání příležitostí k plození dětí, ale lidé jej také používají k výběru ideální doby k zahájení podnikání nebo dokonce k předpovídání mezinárodních politických událostí.

Proč lidé věří v astrologii?

Pro mnoho lidí je astrologie pouhým koníčkem, jiní tomuto naprosto propadli a bezmezně věří v horoskopy nebo tomu, co jim předpověděli hvězdy. Jiní lidé zase hledají jistou útěchu v nelehkých chvílích, a proto se upínají právě k astrologii. 

 

Zdroj: