Je den vašeho narození 1.–9.? Přečtěte si, jaká je Vaše povaha, schopnosti, klady i zápory

Je den vašeho narození 1.–9.? Přečtěte si, jaká je Vaše povaha, schopnosti, klady i zápory
Vaše povaha i silné a slabé stránky závisejí na tom, zda jste přišli na svět začátkem měsíce, uprostřed, anebo až na konci. Jak zjistíte, jestli váš charakter a vlastnosti odpovídají tomu, kolikátého dne v měsíci jste se narodili? Díky numerologii!

Nezávislá jednička

Vykoukli jste na svět prvního dne v měsíci? Pak se řadíte mezi nezávislé jedince, kteří potřebují volnost a možnost rozhodovat o věcech po svém. Jen neradi se podřizujete druhým. Vyznačujete se výraznou sebejistotou, ctižádostí a průbojností a od okolí očekáváte patřičné uznání. Abyste na sebe přitáhli pozornost, chováte se někdy trochu dětinsky a vztekle, ale zároveň jste velkorysí a milující lidé.

Dvojka s týmovým duchem

Pokud jste se narodili druhého, jste jistě laskaví, mírní a vždy ochotní přiložit ruku k dílu. S každým snadno vyjdete, ostatně kladete zájmy druhých nad své vlastní. Snad i proto, jak jste citliví, starostliví a vstřícní, je až příliš lehké vás ranit. Umíte se vcítit do potřeb ostatních, což můžete využít např. v léčitelství, terapii či sociálních službách. Jste rovněž rozenými diplomaty a máte i umělecké nadání, zejména hudební.

Přátelská trojka

Jste-li trojka, projevujete se často originálním způsobem. Hýříte neotřelými nápady a hodíte se pro práci v týmu, protože lehce navazujete kontakty a vládnete skvělými vyjadřovacími schopnostmi. Jste neustále v pohybu, nečinnost není nic pro vás. Ve společnosti vás člověk nepřehlédne, naopak jste neustále středem pozornosti. Nikdy vás neomrzí mluvit s kamarády o nových kulturách, památkách a pokrmech, které tak rádi objevujete při cestování.

Stabilní čtyřka

Praktičnost, zručnost a fyzická zdatnost – tyto vlastnosti vás charakterizují nejvýstižněji. Jste houževnatí, konzervativní a vždy stojíte nohama pevně na zemi. Než něco podniknete, vždy si vše důkladně promyslíte. Dodržování pravidel, pevný řád a stabilní zázemí vám dávají příjemný pocit jistoty, což zároveň znamená, že nemáte v oblibě změny. Občas míváte tendenci se podceňovat, ale pro své přátele jste dobrým posluchačem.

Svéhlavá pětka

Pětky naopak vítají změny a jsou otevřené pokroku. Bytosti s nespoutanou duší, jako jste právě vy, nesnesou omezování a diktování toho, co a jak mají dělat. Bouříte se proti nadřazenému chování, ale jste ochotní vyslechnout i jiné názory, pokud s vámi lidé jednají jako se sobě rovným. Vyžadujete prostor, chcete objevovat a vzdělávat se. Podobně jako trojky rádi cestujete, současně jste plní energie a vyzařujete neodolatelný šarm.

Harmonická šestka

Mírumilovné, velmi senzitivní a bezelstné šestky touží po harmonii. Patříte-li mezi ně, jste upřímní a důvěřiví, taktní a laskaví, s nepopiratelným uměleckým a vlastně mnohostranným talentem. Máte vytříbený vkus, jste nadaní diplomaté a přístupní kompromisům. Bezpečný vztah s ohleduplným partnerem, spokojený domácí život a stabilní zaměstnání jsou tím, co vám přinese největší štěstí.

Zkušená sedmička

Lidé jako vy, tak vnímaví a soucitní k problémům ostatních, jsou většinou silně duchovně zaměření. Jevíte zájem o filozofii i umění a hudbu, vyjadřujete se přímočaře a originálně, za svými názory si stojíte. Ignorujete přitom všechny konvence. Máte pravděpodobně ztřeštěný smysl pro humor. Pochopit vás bývá někdy těžké, zvlášť když se odmlčíte a stáhnete do soukromí. Dokážete zranit nešetrnými projevy a bezmyšlenkovitým jednáním.

Kariéristická osmička

Pro osmičky bývají typické organizační a vůdcovské schopnosti, logické myšlení, předpoklady k podnikání, sebekázeň a houževnatost. Jste-li také pod vlivem osmičky, patrně se zaměřujete hlavně na kariéru a vlastní prospěch. To by mohl být problém pro váš vztah, a tak si dejte pozor, abyste zůstali vlídní, brali ohledy na druhé a dokázali dělat ústupky.

Moudrá devítka

Jste přemýšliví, charakterní a věci říkáte na rovinu. Spravedlnost je pro vás na prvním místě. Zajímáte se o filozofii, sociologii, esoteriku, náboženství i tradice jiných kultur. V životě totiž hledáte hlubší smysl. Díky vaší spolehlivosti a výtečným analytickým schopnostem si k vám ostatní chodí pro rady – jste koneckonců vždy ochotní pomoci. Máte bohaté znalosti a zkušenosti, jste moudří, ale když se náhodou zmýlíte, neradi to přiznáváte.

Zdroje článku: