Vypočítejte si své osobní číslo a zjistěte, zda máte z minulých životů karmický dluh

Vypočítejte si své osobní číslo a zjistěte, zda máte z minulých životů karmický dluh
Většina z nás má představu o tom, co je karma. Obvyklá definice se týká sklízení toho, co jste zaseli – co se má stát, to se stane. I když tato definice slušně vystihuje princip karmy, je třeba vědět mnohem víc.

Co je (a není) karma

Karma není žádný zlověstný duch, který hrozí pomstou za každou špatnou věc, kterou jste provedli. Místo toho lze karmu vnímat jako učitele, který vám dává lekce a odměňuje vás na základě vašich výkonů.

Karma není vždy špatná; může být i dobrá a přinášet vám do života spoustu skvělých odměn za to, že žijete podle jejích ponaučení. Princip karmy je zakořeněn v buddhismu, kde je reinkarnace klíčovou součástí životního cyklu. Jakékoli lekce, které pro vás karma připravila, proto mohou trvat i po skončení vašeho současného života nebo mohou být důsledkem činů, které jste vykonali v předchozím životě.

Jak vzniká karmický dluh

Když nežijete v souladu s ponaučením z karmy (například tím, že uděláte něco špatného), narůstá vám karmický dluh. Karmický dluh vás po reinkarnaci provází do dalšího života, pokud nebyl splacen – a do dalšího a dalšího, dokud není splacen. Tímto způsobem dostanete co možná nejvyšší počet šancí, abyste vše napravili a dokončili svou duchovní cestu.

Výpočet karmického dluhu

V tuto chvíli vás možná zajímá, jak se v numerologii karmický dluh počítá. Je to tak jednoduché, vypočítáte svá základní čísla (životního, číslo duše atp.) a zvážíte výpočet, kterým jste k nim dospěli. Pokud je některé z těchto čísel 13, 14, 16 nebo 19, znamená to, že máte karmický dluh. Například pokud jste se narodili 13.7. 2000, je vaše životní číslo 4, ale máte karmický dluh číslo 13. 1+3+7+2+0+0+0 = 13 (karmický dluh) 1+3=4 (životní číslo).

Zde je návod, jak si vypočítat tři svá základní čísla a zjistit, zda odpovídají nějakému karmickému dluhu.

Číslo osobnosti

Toto číslo vypovídá o vaší osobnosti a o tom, jaký máte vztah k ostatním. Vypočítá se tak, že se sečtou číslice vašeho dne a měsíce narození. (Rok zde neuvádějte.) Například někdo, kdo se narodil 14. srpna, by sečetl 8 + 1 + 4, což je 13. Nese si s sebou tedy karmický dluh. Číslo osobnosti by pak bylo 4 (1+3).

Životní číslo

Chcete-li zjistit své životní číslo, které je v astrologii obdobou vašeho slunečního znamení, sečtete čísla ve svém datu narození stejným způsobem, jako jsme uvedli výše, sčítáte tedy jednotlivé číslice ze dne, měsíce i roku narození.

Vibrační číslo

Vibrační číslo se týká vašich schopností a vášní. Zjistíte ho tak, že sečtete číslice svého jména a příjmení. Následující tabulka vám s převodem pomůže:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

Význam karmického dluhu

Každé číslo karmického dluhu odpovídá jiné zátěži, kterou si s sebou nesete a kterou je třeba odstranit

Karmický dluh č.13

Tento dluh je spojen s kariérou a prací obecně. V některém z minulých životů jste byli velmi línou a pasivní osobou a nyní si to musíte tzv. odpracovat.

Karmický dluh č.14

Tento dluh závisí se svobodou. V některém z minulých životů jste nerespektovali pravidlo, že vaše svoboda končí tam, kde začíná svoboda jiného člověka. Ohýbali jste si pravidla podle sebe, porušovali zákon a vedli nezřízený život. Vaším úkolem v tomto životě je mnoha pokušením, kterým budete vystaveni, odolat.

Karmický dluh č.16

Karmický dluh číslo 16 se týká ega. Byli jste arogantní, nabubřelí, pravděpodobně nevěrní a sebestřední. V tomto životě tedy vaše ego obdrží několik velkých ran, které musíte ustát. A to s pokorou.

Karmický dluh č.19

Tento dluh je o sobectví. V minulém životě jste byli zahleděni do sebe, odmítali pomoci bližnímu v nouzi. Tentokrát to bude naopak, dostanete se do úzkých a pomoci si budete muset jen a jen sami.

Zdroje článku: