Je den vašeho narození 10.–20.? Přečtěte si, jaká je Vaše povaha, schopnosti, klady i zápory

Je den vašeho narození 10.–20.? Přečtěte si, jaká je Vaše povaha, schopnosti, klady i zápory
Věděli jste, že datum narození může výrazně ovlivnit vaši povahu? Kolikátého dne v měsíci jste přišli na svět? Zjistěte, jak toto významné číslo koresponduje s vašimi vlastnostmi a chováním. Možná budete náramně překvapení.

Silná desítka

Pokud jste se narodili desátého dne v měsíci, můžete si gratulovat k výrazné emocionální síle, průbojnosti, nezávislosti a všestrannému nadání. Důsledně sledujete své cíle, neohroženě čelíte útrapám a neváháte vybočit ze zažitých konvencí. Navenek se jevíte odměřeně a bývá těžké se ve vás vyznat. Jste docela uzavření, ale je na vás spolehnutí.

Citlivá jedenáctka

Máte dar intuice a vnímavosti. Vliv dvojky z vás činí umělce a snílky s bezbřehou fantazií. Cílevědomé jedničky a citlivá dvojka mají odlišný typ energií. V důsledku toho můžete být vnitřně rozpolcení, plaší a mít komplikovanou povahu. Trpíte nejistotou, nevyznáte se ve svých citech a zdráháte se je vyjádřit. Překážek se ale nelekáte a snesete toho opravdu hodně. Býváte ostatně přísní sami na sebe.

Všestranná dvanáctka

Jestliže jste se narodili dvanáctého, jste jistě společenští, soutěživí, činorodí a družní. Máte dobrý vkus, osobní kouzlo i smysl pro rodinu. Ve vztazích býváte upřímní a hovorní, vyhledáváte veselé, optimistické protějšky. Rádi cestujete a poznáváte nové kultury, přičemž vám neustále dělá společnost humor a smích.

Zranitelná třináctka

Narodili jste se třináctého? Nejspíš zastáváte zodpovědnou pozici a pracujete velmi tvrdě. Kladete důraz na materiální zabezpečení pro své nejbližší. Přestože můžete dosáhnout úspěchů, stále vás provázejí pochybnosti o vlastní hodnotě. Možná jste se už v mládí setkali s nepříjemnou kritikou od rodičů, a tak máte tendenci se podceňovat.

Cílevědomá čtrnáctka

Rádi o všem rozhodujete, dovedete být výbušní a netrpěliví pedanti. Běda těm, kdo by se opovážili strkat nos do vašich záležitostí! Jste však schopní, realističtí, podnikaví, nadaní organizačním talentem a za svým úsilím toužíte vidět hmatatelné plody. Jste náchylní ke změnám – i ve vztazích. Potřebujete někoho mimořádného a tolerantního, abyste se dokázali konečně usadit.

Odvážná patnáctka

„Odvaha, klid a rytířskost jdou u nich ruku v ruce.“ Nemáme ani tak na mysli studenty z Nebelvíru, nýbrž ty z vás, kteří se narodili patnáctého. Jste totiž kurážní a hrdí, dokážete jednat vzpurně, ale zbožňujete dobrodružství a outdoorové aktivity. Přitom ve vás přebývá citlivá a zdrženlivá duše. Tvůrčí způsoby vyjádření vám nejsou cizí, zejména co se týče hudby a výtvarného umění.

Jste kurážní a hrdí, Zdroj: KieferPix / Shutterstock

Přímočará šestnáctka

Stojíte si pevně za svými názory. Necouváte před netolerantními jedinci ani diskriminací. Jste nekonvenční a možná trochu exhibicionisté, nechybí vám ovšem smysl pro humor. Navíc děláte vše proto, abyste mohli pomoci těm, kteří to potřebují, a věnujete se charitě. Uplatnění najdete v sociálních službách, ale i v žurnalistice.

Zdatná sedmnáctka

Jste zdatní jak fyzicky, tak mentálně. Máte vůdčí schopnosti, jste výkonní a samostatní. Navzdory tomu býváte citliví a zranitelní, což často skrýváte. Milujete hudbu i tanec, rádi sportujete a bavíte se ve společnosti přátel. Originalita vám rozhodně neschází. Čas od času ve vás vzroste potřeba utéct do ústraní, abyste si utřídili myšlenky. K tomu se hodí pobyt v lůně přírody.

Zodpovědná osmnáctka

Moudrost, důvěryhodnost, důstojnost a odpovědnost, to jsou vlastnosti, které vás charakterizují. Jste neobyčejně silná a inteligentní osobnost s nepokojnou myslí, jež neustále prahne po nových informacích. Díky tomu vás druzí vyhledávají a žádají o rady. Na druhou stranu je to i příčina vašeho vyčerpání a problémů s nespavostí.

Ambiciózní devatenáctka

Stejně jako lidé narození o den dříve patříte i vy k těm rozhodným, aktivním a nápomocným jedincům, za nimiž si ostatní chodí pro rady. Jste mnohostranně nadaní, hýříte energií a kreativitou. Vaše trpělivost z vás dělá výborné učitele. Ve vztazích se vyznačujete velkorysostí a naprostou oddaností rodině, pro niž byste se rozkrájeli.

Intuitivní dvacítka

Vychutnáváte si pocit klidu a harmonie. Každý se ve vaší přítomnosti cítí hezky a uvolněně. Působíte skoro až éterickým dojmem a máte romantické srdce. Jste laskaví a oddaní, ale ve stresových situacích dokážete puknout zlostí. Dáváte přednost práci v kolektivu, potřebujete být užiteční a rádi slýcháte slova uznání.

Zdroje článku: