Jak se k sobě hodí muž se zelenýma očima a žena s hnědýma očima

Jak se k sobě hodí muž se zelenýma očima a žena s hnědýma očima
Barva očí není pouze odrazem našich genetických predispozic, ale může také reflektovat schopnosti a vlastnosti člověka, a tudíž i jeho kompatibilitu s jinou osobou. Jak to dopadne, když se potká zelenooký muž a hnědooká žena?

Pro mnoho lidí je barva očí či vlasů při výběru partnera velmi kritickým měřítkem, a to zejména proto, že je mají často spojeny s určitou zkušeností, ale také jsou jim připisovány konkrétní charakterové vlastnosti. Ženy s červenými vlasy bývají například považovány za velmi divoké nebo třeba lidé s modrýma očima za upřímné a skromné. Faktem je, že byly vysledovány určité tendence navázané na konkrétní barvu očí, které navíc stanovují vztahové predispozice. Jak to tedy bude mezi zelenookým mužem a hnědookou ženou?

Hnědoocí lidé rovněž oplývají temperamentem, Foto: Irina Bg / Shutterstock

Když je má on zelené a ona hnědé

Zelená barva očí je často spojována s osobami, které jsou uzavřené a vyhledávají samotu, neznamená to však, že nepociťují potřebu sdílet své pocity nebo čas od času být ve větší společnosti. Jedná se o osoby nadané a schopné vést, jsou to však lidé zpravidla velmi náladoví a temperamentní. Hnědoocí lidé rovněž oplývají temperamentem, jsou však mnohem stabilnější a inspirativní.

Ženy s hnědýma očima dokážou být věrné a milující, své partnery podporují, dokud neseznají, že je potřeba se posunout o dům dál – jsou velmi rozhodné a nefungující soužití rychle opouští.

Vztahy a partnerství

Spojení hnědookého a zelenookého člověka v partnerském vztahu může ovšem dopadnout dobře i špatně – záleží na tom, jak ke vztahu přistupujete. Je-li zelenooký muž, lze předpokládat, že se u něj emocionální výkyvy budou projevovat v menší míře a díky podpoře ze strany hnědooké ženy může být takový muž dokonce velmi úspěšný.

V konečném důsledku se však většinou jedná o velmi dynamický a konfliktní vztah, který vede k odcizení zejména ze strany hnědooké ženy, které se nedostává potřebného povzbuzení nebo úcty. Přátelství či láska mezi těmito lidmi může fungovat pouze v případě, že jsou vzájemně velmi otevření a dokáží spolu správně komunikovat.

 

Zdroje: