Jak se k sobě hodí muž s hnědýma očima a žena se zelenýma očima

Jak se k sobě hodí muž s hnědýma očima a žena se zelenýma očima
Podle barvy vlasů a očí lze mnohdy usuzovat na charakteristické vlastnosti osob i na to, jakým způsobem se budou chovat ve vztahu. Jak to dopadne s hnědookým mužem a zelenookou ženou?

Setkají-li se partneři s různou barvou očí, často přemýšlejí spíše nad tím, jakou barvu by měly jejich potenciální dětí, a neuvědomují si, že právě tato vlastnost může být klíčová také pro jejich vztah. S jednotlivými barvami duhovky se pojí konkrétní charakterové rysy, jež ovlivňují chování lidí ve vztazích či přístup k partnerství obecně.

Zelenoocí lidé jsou v porovnání s těmi hnědookými poměrně vzácní, jejich partnerské vztahy pak bývají velmi dynamické. Jak je to tedy, když má ona oči zelené a on hnědé?

Charakterové vlastnosti zelenookých a hnědookých

Muži s hnědýma očima jsou věrní, tolerantní a milí. Mívají velmi otevřený přístup k ostatním a zůstávají loajální i ve vyhrocených situacích. V osobním i profesním životě bývají takoví muži úspěšní a lze se na ně spolehnout. Zelenooké ženy bývají obecně považovány za velmi atraktivní (možná právě proto, že se jedná o tak vzácnou barvu očí), jsou ovšem velmi temperamentní a často nevypočitatelné – dokážou se rozhořčit kvůli maličkostem, nebo upadnout velmi rychle do deprese. Ocení, pokud jim někdo ukáže cestu, jak se stát lepšími, jelikož se samy obávají velkých změn – pokud jsou ovšem podporovány, tento strach se jim podaří překonat.

Hnědooký muž vyžaduje klidný a vyrovnaný vztah, Foto: HQuality / Shutterstock

Vztah mezi hnědookým a zelenookou

Přestože jsou hnědoocí muži velmi loajální a věrní, často jsou orientováni na úspěch zejména v profesní sféře. K tomuto účelu potřebují stabilní domácí zázemí vztahu. Při spojení muže s hnědýma a ženy se zelenýma očima však k takovému svazku ovšem zpravidla nedochází.

Hnědooký muž vyžaduje klidný a vyrovnaný vztah, do kterého zelenooká žena vnáší řadu zbytečných konfliktních situací, nebo se naopak projevuje velmi smutně a vyžaduje nadměrnou pozornost. Pro úspěšný vztah v takovéto konfiguraci je potřebné stanovení priorit a každodenní komunikace, která podpoří mužovu loajálnost a ženinu důvěru a bude impulzem i cestou ke změně k harmonickému soužití.

 

Zdroje: