Jste spíše "jablko" nebo "hruška"? Je váš poměr šíře pasu a výšky, jak má být?

Jste spíše "jablko" nebo "hruška"? Je váš poměr šíře pasu a výšky, jak má být?
Poměr obvodu pasu k výšce je jednoduchým měřením pro posouzení rizikového životního stylu a nadváhy. Ve srovnání s pouhým měřením obvodu pasu je poměr pasu k výšce o poznání ''spravedlivější''. Nezáleží na tom, jestli jste vysocí nebo malí, dospělí nebo děti. Měří všem stejně přesně.

Poměr obvodu pasu k výšce je ukazatelem rizika obezity, srdečních onemocnění, cukrovky, mrtvice a hypertenze. Získá se vydělením velikosti pasu výškou. Muži a ženy by si měli udržovat obvod pasu, který nepřesahuje polovinu jejich výšky.

Poměr pasu k výšce by se neměl zaměňovat s poměrem pasu k bokům, který se používá k měření rozložení tělesného tuku. Oba však mohou být použity k odhalení možných zdravotních problémů.

Obvod pasu má přímou souvislost s rizikem vzniku srdečních onemocnění, protože měří kritické množství tuku nahromaděného mezi vnitřními orgány a trupem, tedy viscerálního tuku. Viscerální tuk přímo souvisí s mrtvicí a srdečními chorobami. Čím větší je obvod pasu, tím vyšší je nemocnost a úmrtnost na srdeční choroby, cukrovku, mrtvici a hypertenzi.

Jaká je vaše postava? Jste spíše "JABLKO" nebo "HRUŠKA"?

Postava ve tvaru jablka je postava s větším pasem a nadváhou v oblasti břicha, zatímco postava ve tvaru hrušky je postava s užším pasem, kdy se přebytečný tuk ukládá v oblasti boků. Jednoduše řečeno, jablka mají více tuku v oblasti pasu než hrušky.

Předpokládá se, že hruškovitý tvar těla snižuje riziko cukrovky, srdečních onemocnění a dalších metabolických komplikací.

Naproti tomu člověk ve tvaru jablka nese nadbytek břišního tuku v kritičtější oblasti, tedy v blízkosti srdce, jater a ledvin, a je proto vystaven mnohem většímu zdravotnímu riziku.

Typy ženské postavy, Zdroj: bus109 / Shutterstock

Obvod pasu je obecně považován za rizikový faktor srdečních onemocnění bez ohledu na výšku a postavu pokud u mužů přesahuje 94 cm a u žen 80 cm. Nicméně, pokud jste například velmi vysoká žena, může být váš obvod pasu větší a přitom jste stále v normě. Je proto dobré si poměr výšky a pasu spočítat.

Jak změřit poměr výšky a pasu

  • Přiložte metr přímo na kůži
  • Změřte si pas tak, že metr umístíte vodorovně do poloviny vzdálenosti mezi nejnižší žebro a vrchol kyčelní kosti. Pokud nemáte v oblasti břicha nahromaděné příliš velké množství tuku, je tento bod cca 2 cm nad pupíkem, tedy v nejužším místě.
  • Vydechněte a změřte obvod pasu.
  • Držte metr lehce, neutahujte.
  • Změřte svou správnou výšku tak, že se postavíte zpříma.
  • Vydělte obvod pasu v cm výškou v centimetrech. (např. 70:170)

Pro osoby do 40 let je kritická hodnota  0,5, pro osoby  mezi 40. a 50. rokem je kritická hodnota mezi 0,5 a 0,6,  a pro lidi starší 50 let je kritickou hodnotou hodnota 0,6. Detailněji si výsledky může porovnat v tabulce:

Tabulka dospělé ženy

Postava Dospělá žena
Velmi štíhlá ≤ 0.34
Štíhlá 0.35 – 0.41
Ideální zdravá váha 0.42 – 0.48
Nadváha 0.49 – 0.53
Vysoká nadváha 0.54 – 0.57
Obezita ≥ 0.58

Tabulka dospělého muže

Postava Dospělý muž
Velmi štíhlá ≤ 0.34
Štíhlá 0.35 – 0.42
Ideální zdravá váha 0.43 – 0.52
Nadváha 0.53 – 0.57
Vysoká nadváha 0.58 – 0.62
Obezita ≥ 0.63

Tabulka dětí do 15 let

Postava Děti do 15 let
Velmi štíhlá ≤ 0.34
Štíhlá 0.35 – 0.45
Ideální zdravá váha 0.46 – 0.51
Nadváha 0.52 – 0.63
Vysoká nadváha -
Obezita ≥ 0.64

Několik zajímavých faktů:

  • Poměr výšky k pasu je dobrým nástrojem pro včasné posouzení kardiometabolického rizika.
  • Odborníci tvrdí, že poměr výšky a pasu je mnohem přesnějším měřítkem rizikové hmotnosti než osvědčený index tělesné hmotnosti (BMI).
  • Pokud se vám podaří udržet obvod pasu pod polovinou vaší výšky, snížíte riziko onemocnění spojených s břišním tukem, jako je mrtvice, srdeční onemocnění a cukrovka.
  • Měření pasu je nejpřesnější těsně po probuzení po 7-8 hodinách spánku.

 

Zdroje: