Je váš poměr šíře pasu a boků v takové normě, v jaké by měl být?

Je váš poměr šíře pasu a boků v takové normě, v jaké by měl být?
Poměr pasu k bokům je jedním z několika měření, na jejichž základě můžete snadno zjistit, zda je vaše (nad)váha ještě v normě nebo zda již ohrožuje vaše zdraví. A co vy? Je váš poměr šíře pasu a boků v takové normě, v jaké by měl být?

Co je poměr pasu a boků a proč je dobré ho znát

Na rozdíl od indexu tělesné hmotnosti (BMI), který vypočítává poměr vaší hmotnosti a výšky, měří poměr obvodu pasu k obvodu boků ((WHR, z anglického waist-hip-ratio) to, kolik tuku máte uloženo v oblasti pasu, boků a hýždí. Není totiž nadváha jako nadváha. Existují studie prokazující, že lidé, kteří mají větší váhu v oblasti středu těla (postava ve tvaru jablka), mohou být vystaveni vyššímu riziku srdečních onemocnění, cukrovky 2. typu a předčasného úmrtí, než lidé, kteří mají větší váhu v oblasti boků a stehen (postava ve tvaru hrušky). I když je váš BMI relativně nízký a vaše nadváha není příliš vysoká, může být tedy riziko onemocnění zvýšené.

Podle Světové zdravotnické organizace je střední poměr pasu a boků (WHR): 0,9 nebo méně u mužů, 0,85 nebo méně u žen. WHR 1,0 nebo vyšší zvyšuje u mužů i žen riziko srdečních onemocnění a dalších onemocnění, která jsou spojena s nadváhou.

Jak vypočítat poměr pasu k bokům

WHR si můžete zjistit sami nebo vám ho může vypočítat lékař. Chcete-li si ho změřit sami, postupujte následovně:

Stoupněte si rovně a vydechněte. Pomocí metru změřte obvod vzdálenost kolem nejmenší části pasu, těsně nad pupkem. To je obvod vašeho pasu.

Poté změřte obvod největší části boků - nejširší části hýždí. To je váš obvod boků.

Svůj WHR vypočtete vydělením obvodu pasu obvodem boků.

Výsledek a jeho zdravotní dopad si můžete snadno zkontrolovat v naší tabulce:

Zdravotní riziko Muži Ženy
Nízké 0,95 nebo nižší 0,80 nebo nižší
Střední 0,96 - 1,0 0,81 - 0,85
Vysoké 1,0 nebo vyšší 0,86 nebo vyšší
Změřte obvod vzdálenost kolem nejmenší části pasu, Zdroj: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

Jaké jsou výhody použití této metody?

WHR je snadný, levný a přesný způsob, jak zjistit podíl tělesného tuku. Může také pomoci předpovědět riziko srdečních onemocnění a cukrovky.

Výzkum Americké diabetologické asociace naznačil, že WHR je dokonce přesnější než BMI co se týče předpovědi rizika kardiovaskulárních onemocnění a předčasného úmrtí.

Například studie z roku 2015 s více než 15 000 dospělými ukázala, že vysoká hodnota WHR souvisí se zvýšeným rizikem předčasného úmrtí - a to i u lidí se středním BMI.

Nejedná se o jedinou studii, která předpovídala zdravotní problémy pomocí WHR. Mezi další studie patří např:

  • Studie z roku 2021 zjistila, že WHR je přesným nástrojem pro předpověď hypertenze.
  • Studie z roku 2015 ukázala, že zvýšená hodnota WHR je lepším ukazatelem než BMI pro předpověď komplikací u pacientů po úrazech.
  • Studie z roku 2018 zjistila, že vysoký WHR byl významným prediktorem úmrtí u žen se srdečním selháním (souvislost mezi WHR a srdečním selháním u mužů nebyla potvrzena).
  • Studie z roku 2016j zjistila, že vysoká hodnota WHR souvisí s hypertenzí a cukrovkou.
  • Vědci také zjistili, že snížení WHR je spojeno s výraznými zdravotními přínosy. Studie z roku 2020 zjistila, že snížení WHR o 5 % významně snížilo riziko vzniku chronického onemocnění ledvin u lidí s nealkoholickým ztukovatěním jater.

Pokud jste tedy zjistili, že je váš poměr pasu a boků příliš vysoký, rozhodně doporučujeme tento stav nepodceňovat.

 

Zdroje: