Halloween, Samhain, Svátek Všech svatých nebo Dušičky. Který podzimní svátek slavíte vy?

Halloween, Samhain, Svátek Všech svatých nebo Dušičky. Který podzimní svátek slavíte vy?
Víte, že místo dýní vyřezávali naši předci lampičky z cukrové řepy? Očišťovali tak svá obydlí a chránili je před zlými duchy. V prodlužujících se podzimních večerech se všichni sesedli kolem stolu, rozsvítili svíce a vyprávěli si příběhy a pohádky.

Svátek Všech svatých, slavený 1. listopadu, je svátek křesťanů, který připomíná všechny známé světce a světice. 2. listopadu na něj navazuje vzpomínka na všechny zemřelé, lidově nazývána Dušičky. V tyto dva dny většina z nás navštěvuje hřbitovy nebo alespoň doma za oknem zapálí svíčku a vzpomene si na všechny blízké, zemřelé. 

Zdroj: Autor: Romolo Tavani / Shutterstock

V anglicky mluvících zemích se v předvečer svátku Všech Svatých slaví Halloween vycházející z keltského svátku Samhain. Keltové věřili, že se v tomto čase stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. A světly kolem svých domů ukazovali živí cestu zbloudilým duším. 

Všechny podzimní svátky se shodují ve vzpomínce na zemřelé. Dlouhé a pochmurné večery nás vybízí k usebrání a vzpomínání na naše předky. Můžeme se inspirovat tradicemi starých Keltů či Slovanů nebo si vytvořit rituál vlastní. 

Halloween vycházející z keltského svátku Samhain.

Ozdobte si stůl podzimními květinami, jablky, oříšky a tykvemi. Vyrobte si svícny z dýní, větších řep či vodnic. Upečte si jablečný nebo dýňový koláč a v rodinném kruhu si vyprávějte příběhy vašich předků. To nejhezčí jablko nebo oříšek jděte zahrabat ven na zahradu nebo do sadu jako dar zemřelým.    

Jako symbol nekonečnosti a znovuzrození si můžete s dětmi zkusit vytvořit nejdelší jablečnou slupku. Pomocí škrabky nebo nožíku se snažíme odkrojit nekonečnou spirálu. Ze spirál vytvoříme obrazce, z kterých můžeme věštit budoucí dny. 

Dušičky jsou ideální dobou k odpuštění. Odpusťme všem, kteří nám kdy ublížili, ať už skutečně či nevědomky. Symboly a rituály nám mohou tyto skutky připomenout a usnadnit.

Zdroj:

  • autorský text